Energia&Infra

ASIAKKAAMME

Rejlers ymmärtää asiakkaitaan ja kykenee auttamaan heitä nykytilan ja palveluvaatimusten määrittelyssä. Monialaisuutemme ansiosta tuotamme selkeää lisäarvoa asiakkaillemme.

Vahva kokemuksemme muun muassa sähköverkkojen suunnittelusta ja konsultoinnista tuo synergiaetuja tietoliikenneverkkojen rakentamiseen ja suunnitteluun.

 

ENERGIATUOTANTO

ENERGIAYHTIÖT

KAUPUNGIT, KUNNAT JA TERVEYDENHUOLTO

KIINTEISTÖSIJOITTAJAT JA -OMISTAJAT

RAKENNUSURAKOITSIJAT JA RAKENNUTTAJAT

SÄHKÖN MYYJÄT

SÄHKÖNJAKELU- JA SIIRTOYHTIÖT

SÄHKÖSUUNNITTELIJAT JA ALAN STANDARDOIJAT

TELEOPERAATTORIT

TEOLLISUUS

UUSIUTUVA ENERGIA

VIRANOMAISET SEKÄ ELY-KESKUKSET

TEOLLISUUS

SÄHKÖVERKOT

TEOLLISUUS

Strateginen konsultointi

Asiantuntijapalvelut

 • Omaisuudenhallinta
 • Sähköverkot ja -markkinat
 • Vastuullisuus

 Lue lisää strategisesta konsultoinnista >>

Uusiutuva energia

Asiantuntijapalvelut

 • Potentiaalitarkastelut
 • Investointilaskelmat

Suunnittelu

 • Maankäyttö ja luvitus
 • Sähkö- ja tietoverkkosuunnittelu

Rakennuttaminen

 • Hankintakonsultointi
 • Rakennuttaminen ja projektinjohto
 • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
 • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
 • Takuuajan tarkastukset

Ylläpito

 • Mittaus ja raportointi
 • Käyttö ja kunnonhallinta

Lue lisää uusiutuvasta energiasta >>

Sähkönjakeluverkot

Asiantuntijapalvelut

 • Verkostosuojaus
 • Maasulkuvirran ja loistehon kompensointi
 • Suunnittelu ja dokumentointiohjeistukset

Suunnittelu

 • Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu
 • Sähkötekninen suunnittelu
 • Maastosuunnittelu ja luvitus
 • Tietoliikenneverkon suunnittelu
 • Kunnossapitosuunnittelu
 • Dokumentointi ja sopimusten hallinta

Rakennuttaminen

 • Suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinointi
 • Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen
 • Hankintakonsultointi
 • Rakennuttaminen ja projektinjohto
 • Turvallisuuskoordinointi
 • Työmaavalvonta
 • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
 • Takuuajan tarkastukset

Ylläpito

 • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
 • Jakuluverkkojen kunnonhallinta

  Lue lisää sähkönjakeluverkkojen palveluistamme >>

   

  Sähköasemat

  Asiantuntijapalvelut

  • Teknistaloudelliset esiselvitykset
  • Lupa- ja arkkitehtipalvelut

  Suunnittelu

  • Esisuunnittelu
  • Ensiö- ja toistosuunnittelu sekä piirikaaviosuunnittelu
  • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
  • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
  • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

  Rakennuttaminen

  • Hankintakonsultointi
  • Rakennuttaminen ja projektinjohto
  • Turvallisuuskoordinointi
  • Työmaavalvonta
  • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
  • Takuuajan tarkastukset

  Ylläpito

  • Sähköasemien kunnonhallinta

  Lue lisää sähköasemien palveluistamme >>

  Voimajohdot ja voimakaapelit

  Asiantuntijapalvelut

  • Teknistaloudelliset esiselvitykset
  • Vaarajänniteselvitykset ja maadoitussuunnittelu

  Suunnittelu

  • Esi- ja yleissuunnittelu
  • Lunastustoimitukset ja kuulemiset
  • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
  • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
  • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

  Rakennuttaminen

  • Hankintakonsultointi
  • Rakennuttaminen ja projektinjohto
  • Turvallisuuskoordinointi
  • Työmaavalvonta
  • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
  • Takuuajan tarkastukset

  Ylläpito

  • Maadoitussuunnittelu ja vaarajänniteselvitykset
  • Risteämä- ja kaavalausunnot
  • Voimajohtojen kunnonhallinta

  Lue lisää voimajohtohankkeiden palveluistamme >>

  Verkostolaskenta ja suojaus

  Asiantuntijapalvelut

  • Verkon mallintaminen
  • Tehonjako ja vikavirtalaskelmat
  • Liitettävyystarkastelut
  • Suojausperiaatteiden määrittely
  • Releasetteluiden määrittäminen
  • Suojausjärjestelmien tarkastelut ja koulutus
  • Valvontapalvelut

  Lue lisää verkostolaskennasta ja suojauksesta >>

  Käyttö ja kunnonhallinta

  Asiantuntijapalvelut

  • Käytön- ja kunnonhallinnan strategiat
  • Kunnossapidon kilpailutukset ja managerointi
  • Kunnossapito- ja huolto-ohjelmien suunnittelu, töiden tilaaminen ja toteutuksen valvonta
  • Kunnossapitosuunnittelu
  • Kunnossapitotarkastukset
  • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
  • Valmiin työn tarkastukset
  • Kunnossapidon auditoinnit
  • Sähköasemien kuntoselvitykset ja elinkaarianalyysit
  • Vikatarkastukset ja suurhäiriötoiminta
  • Tekninen asiakaspalvelu
  • Sähköasemien käyttötyöt
  • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
  • Kaapelinäytöt

  Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme >>

  Innovaatiot

  Asiantuntijapalvelut

  • Nopeat kokeilut

  Demot

  • Drone-pilotit
  • Ääni- ja lämpökamerakuvaukset
  • Hyperspektrikamera-projektit
  • Accelerated Operations – AOS
  • Inframallikoordinaattori
  • 3D-suunnittelu
  • Analytiikka ja raportointi
  • Digitaalinen työmaa

  Lue lisää innovaatioista >>

  TIETOLIIKENNE

  TEOLLISUUS

  Kiinteät verkot

  Selvitykset

  • Tekninen konsultointi
  • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
  • Verkon optimointi
  • Due Dillinge -selvitykset

  Suunnittelu

  • Suunnittelupalvelut
  • Strateginen suunnittelu
  • Yhteisrakentamisen suunnittelu
  • Verkkosuunnittelu

  Rakennuttaminen

  • Työturvallisuuskoordinointi
  • Laatutarkastukset
  • Yhteisrakentaminen

  Ylläpito

  • Sidosryhmäpalvelu
  • Verkkotietopalvelu
  • KTV-palvelu
  • Mittaukset

  Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluistamme >>

  Laitetilat ja sopimukset

  Suunnittelu

  • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
  • Rakennustekninen suunnittelu
  • Kiinteistötukiasemien suunnittelu

  Rakennuttaminen

  • Rakennuttaminen
  • Työturvallisuuskoordinointi
  • Laatutarkastukset

  Ylläpito

  • Laitetilainventoinnit
  • Kiinteistömanageri

    

   Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

   Langattomat verkot

   Selvitykset

   • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
   • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
   • Koulutus ja konsultointi

   Suunnittelu

   • Suunnittelupalvelut
   • Sisäkuuluvuuspalvelut

   Rakennuttaminen

   • Työturvallisuuskoordinointi
   • Laatutarkastukset

   Ylläpito

   • Yläpitosuunnitelmat
   • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

   Mittaukset

   • Ulkokuuluvuusmittaukset
   • Sisäkuuluvuuskartoitukset
   • Testilähetinmittaukset
   • Loppukuuluvuusmittaukset
   • Suljetut radioverkot
   • Virve 1.0 ja 2.0

   Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

    

   Asiakaskohtaiset ratkaisut

   Selvitykset

   • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
   • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
   • Koulutus ja konsultointi

   Suunnittelu

   Rakennuttaminen

   Ylläpito

    Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

    MITTAUSPALVELUT

    TEOLLISUUS

    Etäluenta ja IoT
    • Mittarointiprojektit
    • Etäluenta ja tiedonkeruu
    • Mittalaitteet
    • IoT-mittaukset
    • Dataintegraatiot

    Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

    Mittaustiedonhallinta ja tiedonvaihto
    • Tiedonvaihto ja sanomaliikenne
    • Mittaustiedonhallinta
    • Taseselvitys
    • Mittausdatan laadunhallinta ja -valvonta
    • Fingrid Datahub-tiedonvaihto
    • KaTSO datan toimitus

     Lue lisää mittaustiedonhallinnasta ja tiedonvaihdosta >>

      

     Asiakas- ja laskutusjärjestelmät
     • Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektit
     • Asiakastietojärjestelmä SaaS-palveluna
     • Järjestelmäintegraatiot
     • Asiakastietojärjestelmän operointipalvelut
     • Online-palvelut

      

     Lue lisää asiakas- ja laskutusjärjestelmistä  >>

     Energiaraportointi ja analytiikka
     • Analytiikka ja raportointi
     • Energiayhtiön Online-palvelut
     • Energiahallintapalvelut ja IoT-data
     • Huoneistokohtainen vedenmittaus
     • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

     Lue lisää energiaraportoinnista ja analytiikasta >>

     Sähkönlaatu
     • Mittalaitteet
     • Etäluenta ja raportointi
     • Sähkönlaadun valvonta

     Lue lisää sähkönlaadusta >>

     RAKENNUSURAKOITSIJAT JA RAKENNUTTAJAT

     TIETOLIIKENNE

     RAKENNUSURAKOITSIJAT | RAKENNUTTAJAT

     Kiinteät verkot

     Selvitykset

     • Tekninen konsultointi
     • Due Dillinge -selvitykset

     Suunnittelu

     • Suunnittelupalvelut
     • Yhteisrakentamisen suunnittelu
     • Verkkosuunnittelu

     Rakennuttaminen

     • Työturvallisuuskoordinointi
     • Laatutarkastukset
     • Yhteisrakentaminen

     Ylläpito

     • Verkkotietopalvelu
     • Mittaukset

     Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

     Laitetilat ja sopimukset

     Selvitykset

     • Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset
     • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
     • Sopimusten laadinta

     Suunnittelu

     • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
     • Rakennustekninen suunnittelu
     • Luvan hankinta ja sopimusten teko

     Rakennuttaminen

     • Rakennuttaminen
     • Työturvallisuuskoordinointi
     • Laatutarkastukset

     Ylläpito

     • Maanvuokrasopimusten uusiminen
     • Laitetilainvestoinnit
     • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
     • Kiinteistömanageri
     • Mastojen kuntotarkoitukset

     Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

     Langattomat verkot

     Selvitykset

     • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
     • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
     • Koulutus ja konsultointi

     Suunnittelu

     • Suunnittelupalvelut
     • Sisäkuuluvuuspalvelut

     Rakennuttaminen

     • Työturvallisuuskoordinointi
     • Laatutarkastukset

     Ylläpito

     • Yläpitosuunnitelmat
     • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

     Mittaukset

     • Ulkokuuluvuusmittaukset
     • Sisäkuuluvuuskartoitukset
     • Testilähetinmittaukset
     • Loppukuuluvuusmittaukset
     • Suljetut radioverkot
     • Virve 1.0 ja 2.0

     Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

     Asiakaskohtaiset ratkaisut

     Selvitykset

     • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
     • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
     • Koulutus ja konsultointi

      Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

      LIIKENNEVÄYLÄT

      RAKENNUSURAKOITSIJAT | RAKENNUTTAJAT

      RAIDERAKENTAJAT

      Infrarakentaminen

      Selvitykset

      • Hankintamallit

       Rakennuttaminen

       • Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
       • Rakentamisen työmaavalvonta
       • Asiantuntijatehtävät
       • Turvallisuuskoordinointi
       • Riskienhallinta

       Ylläpito

       • Maa-, vesi- ja infrarakentaminen
       • Projektia tukevat toiminnot

       Lue lisää infrarakentamisesta >>

       Taitorakenteet

       Rakennuttaminen

       • Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
       • Rakentamisen työmaavalvonta
       • Turvallisuuskoordinointi
       • Riskienhallinta
       • Asiantuntijatehtävät
       • Sillat
       • Tunnelit

        Lue lisää taitorakenteista  >>

        Syöttöasemat ja sähkörata

        Selvitykset

        • Asiantuntijatehtävät

        Rakennuttaminen

        • Rakennuttaminen
        • Rakentamisen työmaavalvonta
        • Turvallisuuskoordinointi
        • Riskienhallinta

         Ylläpito

         • Sähköasemat ja ajojohdinjärjestelmät
         • Suurjänniteverkot, virransyöttö ja vahvavirta

          Lue lisää syöttöasemista ja sähköradasta >>

          Turvalaitteet ja tietoliikenne

          Selvitykset

          • Liikenteenohjausjärjestelmät

          Suunnittelu

           • Tekniset asiantuntijapalvelut
           • Tietokone ja releasetinlaitteet

          Rakennuttaminen

           • Rakennuttaminen
           • Rakentamisen työmaavalvonta
           • Turvallisuuskoordinointi
           • Riskienhallinta

          Ylläpito

          • Elinkaarihallinta

          Lue lisää turvalaitteista ja tietoliikenteestä >>

          Isännöinti

          Ylläpito

          • Kunnossapidon valvonta
          • Raportointi ja katselmukset
          • Omaisuudenhallinta
          • Turvallisuuskoordinointi
          • Hankinta-asiakirjojen laatiminen

           Lue lisää isännöinnistä >>

           Riskienhallinta

           Selvitykset

           • Asiantuntijapalvelut
           • Koulutus ja kehitys

           Rakennuttaminen

           • Turvallisuuskoordinointi

            Lue lisää riskienhallinnasta >>

            Digirata

            Selvitykset

            • Asiantutijapalvelut
            • Digitalisaation hyödyntäminen ja innovointi

            Rakennuttaminen

            • Rakennuttaminen

             Lue lisää digiradasta >>

             INFRARAKENTAJAT

             Infrarakentaminen

             Selvitykset

             • Hankintamallit

              Rakennuttaminen

              • Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
              • Rakentamisen työmaavalvonta
              • Asiantuntijatehtävät
              • Turvallisuuskoordinointi
              • Riskienhallinta

              Ylläpito

              • Maa-, vesi- ja infrarakentaminen
              • Projektia tukevat toiminnot

              Lue lisää infrarakentamisesta >>

              Taitorakenteet

              Rakennuttaminen

              • Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
              • Rakentamisen työmaavalvonta
              • Turvallisuuskoordinointi
              • Riskienhallinta
              • Asiantuntijatehtävät
              • Sillat
              • Tunnelit

               Lue lisää taitorakenteista  >>

               Syöttöasemat ja sähkörata

               Selvitykset

               • Asiantuntijatehtävät

               Rakennuttaminen

               • Rakennuttaminen
               • Rakentamisen työmaavalvonta
               • Turvallisuuskoordinointi
               • Riskienhallinta

                Ylläpito

                • Sähköasemat ja ajojohdinjärjestelmät
                • Suurjänniteverkot, virransyöttö ja vahvavirta

                 Lue lisää syöttöasemista ja sähköradasta >>

                 Isännöinti

                 Ylläpito

                 • Kunnossapidon valvonta
                 • Raportointi ja katselmukset
                 • Omaisuudenhallinta
                 • Turvallisuuskoordinointi
                 • Hankinta-asiakirjojen laatiminen

                  Lue lisää isännöinnistä >>

                  Riskienhallinta

                  Selvitykset

                  • Asiantuntijapalvelut
                  • Koulutus ja kehitys

                  Rakennuttaminen

                  • Turvallisuuskoordinointi

                   Lue lisää riskienhallinnasta >>

                   MITTAUSPALVELUT

                   RAKENNUSURAKOITSIJAT | RAKENNUTTAJAT

                   Etäluenta ja IoT
                   • Mittarointiprojektit
                   • Etäluenta ja tiedonkeruu
                   • Mittalaitteet
                   • IoT-mittaukset
                   • Dataintegraatiot

                   Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                   Energiaraportointi ja analytiikka
                   • Analytiikka ja raportointi
                   • Energiayhtiön Online-palvelut
                   • Energiahallintapalvelut ja IoT-data
                   • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                   • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                   Lue lisää energiaraportoinnista ja analytiikasta >>

                   Sähkönlaatu
                   • Mittalaitteet
                   • Etäluenta ja raportointi
                   • Sähkönlaadun valvonta

                   Lue lisää sähkönlaadusta >>

                   TELEOPERAATTORIT

                   TIETOLIIKENNE

                   TELEOPERAATTORIT

                   Kiinteät verkot

                   Selvitykset

                   • Tekninen konsultointi
                   • Due Dillinge -selvitykset

                   Suunnittelu

                   • Suunnittelupalvelut
                   • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                   • Verkkosuunnittelu

                   Rakennuttaminen

                   • Työturvallisuuskoordinointi
                   • Laatutarkastukset
                   • Yhteisrakentaminen

                   Ylläpito

                   • Verkkotietopalvelu
                   • Mittaukset

                   Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

                   Laitetilat ja sopimukset

                   Selvitykset

                   • Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset
                   • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                   • Sopimusten laadinta

                   Suunnittelu

                   • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                   • Rakennustekninen suunnittelu
                   • Saatavuuskyselyt
                   • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                   • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                   Rakennuttaminen

                   • Rakennuttaminen
                   • Työturvallisuuskoordinointi
                   • Laatutarkastukset

                   Ylläpito

                   • Maanvuokrasopimusten uusiminen
                   • Mastonvaihdot
                   • Laitetilainvestoinnit
                   • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                   • Kiinteistömanageri
                   • Mastojen kuntotarkoitukset

                   Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                   Langattomat verkot

                   Selvitykset

                   • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                   • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                   • Koulutus ja konsultointi

                   Suunnittelu

                   • Suunnittelupalvelut
                   • Sisäkuuluvuuspalvelut
                   • Monioperaattoriverkot
                   • VIRVE-verkot

                   Rakennuttaminen

                   • Työturvallisuuskoordinointi
                   • Laatutarkastukset

                   Ylläpito

                   • Yläpitosuunnitelmat
                   • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                   Mittaukset

                   • Ulkokuuluvuusmittaukset
                   • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                   • Testilähetinmittaukset
                   • Loppukuuluvuusmittaukset
                   • Suljetut radioverkot
                   • Virve 1.0 ja 2.0

                   Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                   Asiakaskohtaiset ratkaisut

                   Selvitykset

                   • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                   • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                   • Koulutus ja konsultointi

                    Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                    MITTAUSPALVELUT

                    TELEOPERAATTORIT

                    Etäluenta ja IoT
                    • Mittarointiprojektit
                    • Etäluenta ja tiedonkeruu
                    • Mittalaitteet
                    • IoT-mittaukset
                    • Dataintegraatiot

                    Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                    Energiaraportointi ja analytiikka
                    • Analytiikka ja raportointi
                    • Energiayhtiön Online-palvelut
                    • Energianhallintapalvelut ja IoT-data
                    • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                    • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                    Lue lisää energiaraportointi ja analytiikka >>

                    Sähkönlaatu
                    • Mittalaitteet
                    • Etäluenta ja raportointi
                    • Sähkönlaadun valvonta

                     Lue lisää sähkönlaadusta >>

                     KAUPUNGIT, KUNNAT, TERVEYDENHUOLTO

                     SÄHKÖVERKOT

                     KAUPUNGIT | KUNNAT | TERVEYDENHUOLTO

                     Strateginen konsultointi

                     Asiantuntijapalvelut

                     • Omaisuudenhallinta
                     • Sähköverkot ja -markkinat
                     • Vastuullisuus

                      Lue lisää strategisesta konsultoinnista >>

                     Uusiutuva energia

                     Asiantuntijapalvelut

                     • Potentiaalitarkastelut
                     • Investointilaskelmat

                     Suunnittelu

                     • Maankäyttö ja luvitus
                     • Sähkö- ja tietoverkkosuunnittelu

                     Rakennuttaminen

                     • Hankintakonsultointi
                     • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                     • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                     • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                     • Takuuajan tarkastukset

                     Ylläpito

                     • Mittaus ja raportointi
                     • Käyttö ja kunnonhallinta

                     Lue lisää uusiutuvasta energiasta >>

                     Valaistusverkot

                     Suunnittelu

                     • Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu
                     • Valaistussuunnittelu
                     • Sähkösuunnittelu
                     • Maastosuunnittelu ja luvitus
                     • Dokumentointi ja sopimusten hallinta

                     Rakennuttaminen

                     • Suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinointi
                     • Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen
                     • Hankintakonsultointi
                     • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                     • Turvallisuuskoordinointi
                     • Työmaavalvonta
                     • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                     • Takuuajan tarkastukset

                     Ylläpito

                     • Maakaapelien sijainti- ja syvyyskartoitukset
                     • Valaisinverkon kunnonhallinta

                      Lue lisää valaistusverkoista >>

                     Innovaatiot

                     Asiantuntijapalvelut

                     • Nopeat kokeilut

                     Demot

                     • Drone-pilotit
                     • Ääni- ja lämpökamerakuvaukset
                     • Hyperspektrikamera-projektit
                     • Accelerated Operations – AOS
                     • Inframallikoordinaattori
                     • 3D-suunnittelu
                     • Analytiikka ja raportointi
                     • Digitaalinen työmaa

                     Lue lisää innovaatioista >>

                     TIETOLIIKENNE

                     KAUPUNGIT | KUNNAT | TERVEYDENHUOLTO

                     Kiinteät verkot

                     Selvitykset

                     • Tekninen konsultointi
                     • Due Dillinge -selvitykset

                     Suunnittelu

                     • Suunnittelupalvelut
                     • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                     • Verkkosuunnittelu

                     Rakennuttaminen

                     • Työturvallisuuskoordinointi
                     • Laatutarkastukset
                     • Yhteisrakentaminen

                     Ylläpito

                     • Verkkotietopalvelu
                     • Mittaukset

                     Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

                     Laitetilat ja sopimukset

                     Selvitykset

                     • Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset
                     • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                     • Sopimusten laadinta

                     Suunnittelu

                     • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                     • Rakennustekninen suunnittelu
                     • Saatavuuskyselyt
                     • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                     • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                     Rakennuttaminen

                     • Rakennuttaminen
                     • Työturvallisuuskoordinointi
                     • Laatutarkastukset

                     Ylläpito

                     • Maanvuokrasopimusten uusiminen
                     • Mastonvaihdot
                     • Laitetilainvestoinnit
                     • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                     • Kiinteistömanageri
                     • Mastojen kuntotarkoitukset

                     Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                     Langattomat verkot

                     Selvitykset

                     • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                     • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                     • Koulutus ja konsultointi

                     Suunnittelu

                     • Suunnittelupalvelut
                     • Sisäkuuluvuuspalvelut

                     Rakennuttaminen

                     • Työturvallisuuskoordinointi
                     • Laatutarkastukset

                     Ylläpito

                     • Yläpitosuunnitelmat
                     • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                     Mittaukset

                     • Ulkokuuluvuusmittaukset
                     • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                     • Testilähetinmittaukset
                     • Loppukuuluvuusmittaukset
                     • Suljetut radioverkot
                     • Virve 1.0 ja 2.0

                     Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                     Asiakaskohtaiset ratkaisut

                     Selvitykset

                     • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                     • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                     • Koulutus ja konsultointi

                     Suunnittelu

                     Rakennuttaminen

                     Ylläpito

                      Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                      MITTAUSPALVELUT

                      KAUPUNGIT | KUNNAT | TERVEYDENHUOLTO

                      Etäluenta ja IoT
                      • Mittarointiprojektit
                      • Etäluenta ja tiedonkeruu
                      • Mittalaitteet
                      • IoT-mittaukset
                      • Dataintegraatiot

                      Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                      Energiaraportointi ja analytiikka
                      • Analytiikka ja raportointi
                      • Energiayhtiön Online-palvelut
                      • Energianhallintapalvelut ja IoT-data
                      • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                      • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                      Lue lisää energiaraportointi ja analytiikka >>

                      Sähkönlaatu
                      • Mittalaitteet
                      • Etäluenta ja raportointi
                      • Sähkönlaadun valvonta

                      Lue lisää sähkönlaadusta >>

                      SÄHKÖSUUNNITTELIJAT JA ALAN STANDARDOIJAT

                      TIETOLIIKENNE

                      SÄHKÖSUUNNITTELIJAT | ALAN STANDARDOIJAT

                      Kiinteät verkot

                      Selvitykset

                      • Tekninen konsultointi
                      • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                      • Verkon optimointi

                      Suunnittelu

                      • Suunnittelupalvelut
                      • Strateginen suunnittelu
                      • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                      • Verkkosuunnittelu

                      Rakennuttaminen

                      • Työturvallisuuskoordinointi

                      Ylläpito

                      • Sidosryhmäpalvelu
                      • Verkkotietopalvelu
                      • Mittaukset

                      Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

                      Langattomat verkot

                      Selvitykset

                      • Koulutus ja konsultointi

                      Suunnittelu

                      • Suunnittelupalvelut
                      • Sisäkuuluvuuspalvelut

                      Rakennuttaminen

                      • Työturvallisuuskoordinointi
                      • Laatutarkastukset

                      Ylläpito

                      • Yläpitosuunnitelmat

                      Mittaukset

                      • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                      • Testilähetinmittaukset
                      • Loppukuuluvuusmittaukset
                      • Suljetut radioverkot
                      • Virve 1.0 ja 2.0

                      Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                      Laitetilat ja sopimukset

                      Selvitykset

                      • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                      • Sopimusten laadinta

                      Suunnittelu

                      • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                      • Rakennustekninen suunnittelu
                      • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                      • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                      Rakennuttaminen

                      • Rakennuttaminen
                      • Työturvallisuuskoordinointi
                      • Laatutarkastukset

                      Ylläpito

                      • Maanvuokrasopimusten uusiminen
                      • Laitetilainvestoinnit
                      • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                      • Kiinteistömanageri
                      • Mastojen kuntotarkoitukset

                      Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                      Asiakaskohtaiset ratkaisut

                      Selvitykset

                      • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                      • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                      • Koulutus ja konsultointi

                      Suunnittelu

                      Rakennuttaminen

                      Ylläpito

                       Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                       MITTAUSPALVELUT

                       SÄHKÖSUUNNITTELIJAT | ALAN STANDARDOIJAT

                       Etäluenta ja IoT
                       • Mittarointiprojektit
                       • Etäluenta ja tiedonkeruu
                       • Mittalaitteet
                       • IoT-mittaukset
                       • Dataintegraatiot

                       Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                        

                       VIRANOMAISET JA ELY-KESKUKSET

                       SÄHKÖVERKOT

                       VIRANOMAISET | ELY-KESKUKSET

                       Strateginen konsultointi

                       Asiantuntijapalvelut

                       • Omaisuudenhallinta
                       • Sähköverkot ja -markkinat
                       • Vastuullisuus

                        Lue lisää strategisesta konsultoinnista >>

                       Valaistusverkot

                       Suunnittelu

                       • Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu
                       • Valaistussuunnittelu
                       • Sähkösuunnittelu
                       • Maastosuunnittelu ja luvitus
                       • Dokumentointi ja sopimusten hallinta

                       Rakennuttaminen

                       • Suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinointi
                       • Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen
                       • Hankintakonsultointi
                       • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                       • Turvallisuuskoordinointi
                       • Työmaavalvonta
                       • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                       • Takuuajan tarkastukset

                       Ylläpito

                       • Maakaapelien sijainti- ja syvyyskartoitukset
                       • Valaisinverkon kunnonhallinta

                        Lue lisää valaistusverkoista >>

                       Innovaatiot

                       Asiantuntijapalvelut

                       • Nopeat kokeilut

                       Demot

                       • Drone-pilotit
                       • Ääni- ja lämpökamerakuvaukset
                       • Hyperspektrikamera-projektit
                       • Accelerated Operations – AOS
                       • Inframallikoordinaattori
                       • 3D-suunnittelu
                       • Analytiikka ja raportointi
                       • Digitaalinen työmaa

                       Lue lisää innovaatioista >>

                       TIETOLIIKENNE

                       VIRANOMAISET | ELY-KESKUKSET

                       Kiinteät verkot

                       Selvitykset

                       • Tekninen konsultointi
                       • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset

                       Suunnittelu

                       • Suunnittelupalvelut
                       • Strateginen suunnittelu
                       • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                       • Verkkosuunnittelu

                       Rakennuttaminen

                       • Työturvallisuuskoordinointi
                       • Laatutarkastukset
                       • Yhteisrakentaminen

                       Ylläpito

                       • Sidosryhmäpalvelu
                       • Verkkotietopalvelu
                       • Mittaukset

                       Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

                       Laitetilat ja sopimukset

                       Rakennuttaminen

                       • Työturvallisuuskoordinointi
                       • Laatutarkastukset

                       Ylläpito

                       • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                       • Mastojen kuntotarkoitukset

                       Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                       Langattomat verkot

                       Selvitykset

                       • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                       • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                       • Koulutus ja konsultointi

                       Suunnittelu

                       • Suunnittelupalvelut
                       • Sisäkuuluvuuspalvelut

                       Rakennuttaminen

                       • Työturvallisuuskoordinointi
                       • Laatutarkastukset

                       Ylläpito

                       • Ylläpitosuunnitelmat
                       • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                       Mittaukset

                       • Ulkokuuluvuusmittaukset
                       • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                       • Testilähetinmittaukset
                       • Loppukuuluvuusmittaukset
                       • Suljetut radioverkot
                       • Virve 1.0 ja 2.0

                       Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                       Asiakaskohtaiset ratkaisut

                       Selvitykset

                       • Koulutus ja konsultointi

                       Suunnittelu

                       Rakennuttaminen

                       Ylläpito

                         

                        Lue lisää asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluista >>

                        KIINTEISTÖSIJOITTAJAT JA -OMISTAJAT

                        TIETOLIIKENNE

                        KIINTEISTÖSIJOITTAJAT

                        Kiinteät verkot

                        Selvitykset

                        • Tekninen konsultointi
                        • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset

                        Suunnittelu

                        • Suunnittelupalvelut
                        • Strateginen suunnittelu
                        • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                        • Verkkosuunnittelu

                        Rakennuttaminen

                        • Työturvallisuuskoordinointi
                        • Laatutarkastukset
                        • Yhteisrakentaminen

                        Ylläpito

                        • Sidosryhmäpalvelu
                        • Verkkotietopalvelu
                        • KTV-palvelu
                        • Mittaukset

                        Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

                        Laitetilat ja sopimukset

                        Selvitykset

                        • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                        • Sopimusten laadinta

                        Suunnittelu

                        • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                        • Rakennustekninen suunnittelu
                        • Saatavuuskyselyt
                        • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                        • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                        Rakennuttaminen

                        • Rakennuttaminen
                        • Työturvallisuuskoordinointi
                        • Laatutarkastukset

                        Ylläpito

                        • Maanvuokrasopimusten uusiminen
                        • Laitetilainvestoinnit
                        • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                        • Kiinteistömanageri
                        • Mastojen kuntotarkoitukset

                        Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                        Langattomat verkot

                        Selvitykset

                        • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                        • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                        • Koulutus ja konsultointi

                        Suunnittelu

                        • Suunnittelupalvelut
                        • Sisäkuuluvuuspalvelut

                        Rakennuttaminen

                        • Työturvallisuuskoordinointi
                        • Laatutarkastukset

                        Ylläpito

                        • Yläpitosuunnitelmat
                        • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                        Mittaukset

                        • Ulkokuuluvuusmittaukset
                        • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                        • Testilähetinmittaukset
                        • Loppukuuluvuusmittaukset
                        • Suljetut radioverkot
                        • Virve 1.0 ja 2.0

                        Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                        Asiakaskohtaiset ratkaisut

                        Selvitykset

                        • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                        • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                        • Koulutus ja konsultointi

                        Suunnittelu

                        Rakennuttaminen

                        Ylläpito

                         Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                         MITTAUSPALVELUT

                         KIINTEISTÖSIJOITTAJAT

                         Etäluenta ja IoT
                         • Mittarointiprojektit
                         • Etäluenta ja tiedonkeruu
                         • Mittalaitteet
                         • IoT-mittaukset
                         • Dataintegraatiot

                         Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                         Asiakas- ja laskutusjärjestelmät
                         • Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektit
                         • Asiakastietojärjestelmä SaaS-palveluna
                         • Järjestelmäintegraatiot
                         • Asiakastietojärjestelmän operointipalvelut
                         • Online-palvelut

                          

                         Lue lisää asiakas- ja laskutusjärjestelmistä  >>

                         Energiaraportointi ja analytiikka
                         • Analytiikka ja raportointi
                         • Energiayhtiön Online-palvelut
                         • Energianhallintapalvelut ja IoT-data
                         • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                         • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                         Lue lisää energiaraportointi ja analytiikka >>

                         Sähkönlaatu
                         • Mittalaitteet
                         • Etäluenta ja raportointi
                         • Sähkönlaadun valvonta

                         Lue lisää sähkönlaadusta >>

                         ENERGIATUOTANTO

                         SÄHKÖVERKOT

                         ENERGIATUOTANTO

                         Strateginen konsultointi

                         Asiantuntijapalvelut

                         • Omaisuudenhallinta
                         • Sähköverkot ja -markkinat
                         • Vastuullisuus

                          Lue lisää strategisesta konsultoinnista >>

                         Uusiutuva energia

                         Asiantuntijapalvelut

                         • Potentiaalitarkastelut
                         • Investointilaskelmat

                         Suunnittelu

                         • Maankäyttö ja luvitus
                         • Sähkö- ja tietoverkkosuunnittelu

                         Rakennuttaminen

                         • Hankintakonsultointi
                         • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                         • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                         • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                         • Takuuajan tarkastukset

                         Ylläpito

                         • Mittaus ja raportointi
                         • Käyttö ja kunnonhallinta

                         Lue lisää uusiutuvasta energiasta >>

                         Sähkönjakeluverkot

                         Asiantuntijapalvelut

                         • Verkostosuojaus
                         • Maasulkuvirran ja loistehon kompensointi
                         • Suunnittelu ja dokumentointiohjeistukset

                         Suunnittelu

                         • Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu
                         • Sähkötekninen suunnittelu
                         • Maastosuunnittelu ja luvitus
                         • Tietoliikenneverkon suunnittelu
                         • Kunnossapitosuunnittelu
                         • Dokumentointi ja sopimusten hallinta

                         Rakennuttaminen

                         • Suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinointi
                         • Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen
                         • Hankintakonsultointi
                         • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                         • Turvallisuuskoordinointi
                         • Työmaavalvonta
                         • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                         • Takuuajan tarkastukset

                         Ylläpito

                         • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                         • Jakuluverkkojen kunnonhallinta

                          Lue lisää sähkönjakeluverkkojen palveluistamme >>

                           

                          Sähköasemat

                          Asiantuntijapalvelut

                          • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                          • Lupa- ja arkkitehtipalvelut

                          Suunnittelu

                          • Esisuunnittelu
                          • Ensiö- ja toistosuunnittelu sekä piirikaaviosuunnittelu
                          • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                          • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                          • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                          Rakennuttaminen

                          • Hankintakonsultointi
                          • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                          • Turvallisuuskoordinointi
                          • Työmaavalvonta
                          • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                          • Takuuajan tarkastukset

                          Ylläpito

                          • Sähköasemien kunnonhallinta

                          Lue lisää sähköasemien palveluistamme >>

                          Voimajohdot ja voimakaapelit

                          Asiantuntijapalvelut

                          • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                          • Vaarajänniteselvitykset ja maadoitussuunnittelu

                          Suunnittelu

                          • Esi- ja yleissuunnittelu
                          • Lunastustoimitukset ja kuulemiset
                          • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                          • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                          • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                          Rakennuttaminen

                          • Hankintakonsultointi
                          • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                          • Turvallisuuskoordinointi
                          • Työmaavalvonta
                          • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                          • Takuuajan tarkastukset

                          Ylläpito

                          • Maadoitussuunnittelu ja vaarajänniteselvitykset
                          • Risteämä- ja kaavalausunnot
                          • Voimajohtojen kunnonhallinta

                          Lue lisää voimajohtohankkeiden palveluistamme >>

                          Verkostolaskenta ja suojaus

                          Asiantuntijapalvelut

                          • Verkon mallintaminen
                          • Tehonjako ja vikavirtalaskelmat
                          • Liitettävyystarkastelut
                          • Suojausperiaatteiden määrittely
                          • Releasetteluiden määrittäminen
                          • Suojausjärjestelmien tarkastelut ja koulutus
                          • Valvontapalvelut

                          Lue lisää verkostolaskennasta ja suojauksesta >>

                          Käyttö ja kunnonhallinta

                          Asiantuntijapalvelut

                          • Käytön- ja kunnonhallinnan strategiat
                          • Kunnossapidon kilpailutukset ja managerointi
                          • Kunnossapito- ja huolto-ohjelmien suunnittelu, töiden tilaaminen ja toteutuksen valvonta
                          • Kunnossapitosuunnittelu
                          • Kunnossapitotarkastukset
                          • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                          • Valmiin työn tarkastukset
                          • Kunnossapidon auditoinnit
                          • Sähköasemien kuntoselvitykset ja elinkaarianalyysit
                          • Vikatarkastukset ja suurhäiriötoiminta
                          • Tekninen asiakaspalvelu
                          • Sähköasemien käyttötyöt
                          • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                          • Kaapelinäytöt

                          Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme >>

                          Innovaatiot

                          Asiantuntijapalvelut

                          • Nopeat kokeilut

                          Demot

                          • Drone-pilotit
                          • Ääni- ja lämpökamerakuvaukset
                          • Hyperspektrikamera-projektit
                          • Accelerated Operations – AOS
                          • Inframallikoordinaattori
                          • 3D-suunnittelu
                          • Analytiikka ja raportointi
                          • Digitaalinen työmaa

                          Lue lisää innovaatioista >>

                          TIETOLIIKENNE

                          ENERGIATUOTANTO

                          Kiinteät verkot

                          Selvitykset

                          • Tekninen konsultointi
                          • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                          • Verkon optimointi

                          Suunnittelu

                          • Suunnittelupalvelut
                          • Strateginen suunnittelu
                          • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                          • Verkkosuunnittelu

                          Rakennuttaminen

                          • Laatutarkastukset
                          • Yhteisrakentaminen

                          Ylläpito

                          • Sidosryhmäpalvelu
                          • Mittaukset

                          Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluistamme >>

                          Laitetilat ja sopimukset

                          Selvitykset

                          • Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset
                          • Kaavaseurannat ja -lausunnot
                          • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                          • Sopimusten laadinta

                          Suunnittelu

                          • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                          • Rakennustekninen suunnittelu
                          • Saatavuuskyselyt
                          • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                          • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                          Rakennuttaminen

                          • Rakennuttaminen
                          • Työturvallisuuskoordinointi
                          • Laatutarkastukset

                          Ylläpito

                          • Maanvuokrasopimusten uusiminen
                          • Mastonvaihdot
                          • Laitetilainventoinnit
                          • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                          • Kiinteistömanageri
                          • Mastojen kuntokartoitukset

                            

                           Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                           Langattomat verkot

                           Selvitykset

                           • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                           • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                           • Koulutus ja konsultointi

                           Suunnittelu

                           • Suunnittelupalvelut
                           • Sisäkuuluvuuspalvelut

                           Rakennuttaminen

                           • Työturvallisuuskoordinointi
                           • Laatutarkastukset

                           Ylläpito

                           • Yläpitosuunnitelmat
                           • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                           Mittaukset

                           • Ulkokuuluvuusmittaukset
                           • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                           • Testilähetinmittaukset
                           • Loppukuuluvuusmittaukset
                           • Suljetut radioverkot
                           • Virve 1.0 ja 2.0

                           Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                            

                           Asiakaskohtaiset ratkaisut

                           Selvitykset

                           • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                           • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                           • Koulutus ja konsultointi

                            Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                            MITTAUSPALVELUT

                            ENERGIATUOTANTO

                            Etäluenta ja IoT
                            • Mittarointiprojektit
                            • Etäluenta ja tiedonkeruu
                            • Mittalaitteet
                            • IoT-mittaukset
                            • Dataintegraatiot

                            Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                            Mittaustiedonhallinta ja tiedonvaihto
                            • Tiedonvaihto ja sanomaliikenne
                            • Mittaustiedonhallinta
                            • Taseselvitys
                            • Mittausdatan laadunhallinta ja -valvonta
                            • Fingrid Datahub-tiedonvaihto
                            • KaTSO datan toimitus

                             Lue lisää mittaustiedonhallinnasta ja tiedonvaihdosta >>

                              

                             Asiakas- ja laskutusjärjestelmät
                             • Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektit
                             • Asiakastietojärjestelmä SaaS-palveluna
                             • Järjestelmäintegraatiot
                             • Asiakastietojärjestelmän operointipalvelut
                             • Online-palvelut

                              

                             Lue lisää asiakas- ja laskutusjärjestelmistä  >>

                             Energiaraportointi ja analytiikka
                             • Analytiikka ja raportointi
                             • Energiayhtiön Online-palvelut
                             • Energianhallintapalvelut ja IoT-data
                             • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                             • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                             Lue lisää energiaraportointi ja analytiikka >>

                             Sähkönlaatu
                             • Mittalaitteet
                             • Etäluenta ja raportointi
                             • Sähkönlaadun valvonta

                             Lue lisää sähkönlaadusta >>

                             ENERGIAYHTIÖT

                             SÄHKÖVERKOT

                             ENERGIAYHTIÖT

                             Strateginen konsultointi

                             Asiantuntijapalvelut

                             • Omaisuudenhallinta
                             • Sähköverkot ja -markkinat
                             • Vastuullisuus

                              Lue lisää strategisesta konsultoinnista >>

                             Uusiutuva energia

                             Asiantuntijapalvelut

                             • Potentiaalitarkastelut
                             • Investointilaskelmat

                             Suunnittelu

                             • Maankäyttö ja luvitus
                             • Sähkö- ja tietoverkkosuunnittelu

                             Rakennuttaminen

                             • Hankintakonsultointi
                             • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                             • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                             • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                             • Takuuajan tarkastukset

                             Ylläpito

                             • Mittaus ja raportointi
                             • Käyttö ja kunnonhallinta

                             Lue lisää uusiutuvasta energiasta >>

                             Sähkönjakeluverkot

                             Asiantuntijapalvelut

                             • Verkostosuojaus
                             • Maasulkuvirran ja loistehon kompensointi
                             • Suunnittelu ja dokumentointiohjeistukset

                             Suunnittelu

                             • Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu
                             • Sähkötekninen suunnittelu
                             • Maastosuunnittelu ja luvitus
                             • Tietoliikenneverkon suunnittelu
                             • Kunnossapitosuunnittelu
                             • Dokumentointi ja sopimusten hallinta

                             Rakennuttaminen

                             • Suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinointi
                             • Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen
                             • Hankintakonsultointi
                             • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                             • Turvallisuuskoordinointi
                             • Työmaavalvonta
                             • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                             • Takuuajan tarkastukset

                             Ylläpito

                             • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                             • Jakuluverkkojen kunnonhallinta

                              Lue lisää sähkönjakeluverkkojen palveluistamme >>

                               

                              Sähköasemat

                              Asiantuntijapalvelut

                              • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                              • Lupa- ja arkkitehtipalvelut

                              Suunnittelu

                              • Esisuunnittelu
                              • Ensiö- ja toistosuunnittelu sekä piirikaaviosuunnittelu
                              • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                              • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                              • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                              Rakennuttaminen

                              • Hankintakonsultointi
                              • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                              • Turvallisuuskoordinointi
                              • Työmaavalvonta
                              • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                              • Takuuajan tarkastukset

                              Ylläpito

                              • Sähköasemien kunnonhallinta

                              Lue lisää sähköasemien palveluistamme >>

                              Voimajohdot ja voimakaapelit

                              Asiantuntijapalvelut

                              • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                              • Vaarajänniteselvitykset ja maadoitussuunnittelu

                              Suunnittelu

                              • Esi- ja yleissuunnittelu
                              • Lunastustoimitukset ja kuulemiset
                              • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                              • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                              • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                              Rakennuttaminen

                              • Hankintakonsultointi
                              • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                              • Turvallisuuskoordinointi
                              • Työmaavalvonta
                              • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                              • Takuuajan tarkastukset

                              Ylläpito

                              • Maadoitussuunnittelu ja vaarajänniteselvitykset
                              • Risteämä- ja kaavalausunnot
                              • Voimajohtojen kunnonhallinta

                              Lue lisää voimajohtohankkeiden palveluistamme >>

                              Verkostolaskenta ja suojaus

                              Asiantuntijapalvelut

                              • Verkon mallintaminen
                              • Tehonjako ja vikavirtalaskelmat
                              • Liitettävyystarkastelut
                              • Suojausperiaatteiden määrittely
                              • Releasetteluiden määrittäminen
                              • Suojausjärjestelmien tarkastelut ja koulutus
                              • Valvontapalvelut

                              Lue lisää verkostolaskennasta ja suojauksesta >>

                              Käyttö ja kunnonhallinta

                              Asiantuntijapalvelut

                              • Käytön- ja kunnonhallinnan strategiat
                              • Kunnossapidon kilpailutukset ja managerointi
                              • Kunnossapito- ja huolto-ohjelmien suunnittelu, töiden tilaaminen ja toteutuksen valvonta
                              • Kunnossapitosuunnittelu
                              • Kunnossapitotarkastukset
                              • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                              • Valmiin työn tarkastukset
                              • Kunnossapidon auditoinnit
                              • Sähköasemien kuntoselvitykset ja elinkaarianalyysit
                              • Vikatarkastukset ja suurhäiriötoiminta
                              • Tekninen asiakaspalvelu
                              • Sähköasemien käyttötyöt
                              • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                              • Kaapelinäytöt

                              Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme >>

                              Innovaatiot

                              Asiantuntijapalvelut

                              • Nopeat kokeilut

                              Demot

                              • Drone-pilotit
                              • Ääni- ja lämpökamerakuvaukset
                              • Hyperspektrikamera-projektit
                              • Accelerated Operations – AOS
                              • Inframallikoordinaattori
                              • 3D-suunnittelu
                              • Analytiikka ja raportointi
                              • Digitaalinen työmaa

                              Lue lisää innovaatioista >>

                              TIETOLIIKENNE

                              ENERGIAYHTIÖT

                              Kiinteät verkot

                              Selvitykset

                              • Tekninen konsultointi
                              • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                              • Verkon optimointi
                              • Due Dillinge -selvitykset

                              Suunnittelu

                              • Suunnittelupalvelut
                              • Strateginen suunnittelu
                              • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                              • Verkkosuunnittelu

                              Rakennuttaminen

                              • Työturvallisuuskoordinointi
                              • Laatutarkastukset
                              • Yhteisrakentaminen

                              Ylläpito

                              • Sidosryhmäpalvelu
                              • Verkkotietopalvelu
                              • Mittaukset

                              Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

                              Laitetilat ja sopimukset

                              Selvitykset

                              • Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset
                              • Kaavaseurannat ja -lausunnot
                              • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                              • Sopimusten laadinta

                              Suunnittelu

                              • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                              • Rakennustekninen suunnittelu
                              • Saatavuuskyselyt
                              • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                              • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                              Rakennuttaminen

                              • Rakennuttaminen
                              • Työturvallisuuskoordinointi
                              • Laatutarkastukset

                              Ylläpito

                              • Laitetilainvestoinnit
                              • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                              • Kiinteistömanageri
                              • Mastojen kuntotarkoitukset

                              Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                              Langattomat verkot

                              Selvitykset

                              • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                              • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                              • Koulutus ja konsultointi

                              Suunnittelu

                              • Suunnittelupalvelut
                              • Sisäkuuluvuuspalvelut

                              Rakennuttaminen

                              • Työturvallisuuskoordinointi
                              • Laatutarkastukset

                              Ylläpito

                              • Yläpitosuunnitelmat
                              • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                              Mittaukset

                              • Ulkokuuluvuusmittaukset
                              • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                              • Testilähetinmittaukset
                              • Loppukuuluvuusmittaukset
                              • Suljetut radioverkot
                              • Virve 1.0 ja 2.0

                              Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                              Asiakaskohtaiset ratkaisut

                              Selvitykset

                              • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                              • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                              • Koulutus ja konsultointi

                              Suunnittelu

                              Rakennuttaminen

                              Ylläpito

                               Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                               MITTAUSPALVELUT

                               ENERGIAYHTIÖT

                               Etäluenta ja IoT
                               • Mittarointiprojektit
                               • Etäluenta ja tiedonkeruu
                               • Mittalaitteet
                               • IoT-mittaukset
                               • Dataintegraatiot

                               Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                               Asiakas- ja laskutusjärjestelmät
                               • Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektit
                               • Asiakastietojärjestelmä SaaS-palveluna
                               • Järjestelmäintegraatiot
                               • Asiakastietojärjestelmän operointipalvelut
                               • Online-palvelut

                                

                               Lue lisää asiakas- ja laskutusjärjestelmistä  >>

                               Energiaraportointi ja analytiikka
                               • Analytiikka ja raportointi
                               • Energiayhtiön Online-palvelut
                               • Energianhallintapalvelut ja IoT-data
                               • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                               • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                               Lue lisää energiaraportointi ja analytiikka >>

                               Sähkönlaatu
                               • Mittalaitteet
                               • Etäluenta ja raportointi
                               • Sähkönlaadun valvonta

                               Lue lisää sähkönlaadusta >>

                               Innovaatiot

                               Asiantuntijapalvelut

                               • Kumppani energiamarkkinan murroksessa
                               • Kansallinen Datahub
                               • Pohjoismainen taseselvitys – NBS
                               • Kysyntäjousto

                               Selvitykset

                               • Markkina- ja lainsäädäntömuutokset
                               • Energiamurros

                               Järjestelmätuki

                               • Datahub
                               • Pohjoismainen taseselvitys, NBS

                               Lue lisää innovaatioista >>

                               SÄHKÖNMYYJÄT

                               MITTAUSPALVELUT

                               SÄHKÖNMYYJÄT

                               Mittaustiedonhallinta ja tiedonvaihto

                               Järjestelmätuki

                               • Järjestelmien projektinjohtopalvelut

                               Järjestelmät

                               • Tiedonvaihto ja sanomaliikenne

                               Ylläpito

                               • Mittaustiedonhallinta
                               • Taseselvitys

                               Lue lisää mittaustiedonhallinta ja tiedonvaihto >>

                               Asiakas- ja laskutusjärjestelmät
                               • Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektit
                               • Asiakastietojärjestelmä SaaS-palveluna
                               • Järjestelmäintegraatiot
                               • Asiakastietojärjestelmän operointipalvelut
                               • Online-palvelut

                                

                               Lue lisää asiakas- ja laskutusjärjestelmistä  >>

                               Energiaraportointi ja analytiikka
                               • Analytiikka ja raportointi
                               • Energiayhtiön Online-palvelut
                               • Energianhallintapalvelut ja IoT-data
                               • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                               • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                               Lue lisää energiaraportointi ja analytiikka >>

                               SÄHKÖNJAKELU JA SIIRTOYHTIÖT

                               SÄHKÖVERKOT

                               SÄHKÖNJAKELU- JA SIIRTOYHTIÖT

                               Strateginen konsultointi

                               Asiantuntijapalvelut

                               • Omaisuudenhallinta
                               • Sähköverkot ja -markkinat
                               • Vastuullisuus

                                Lue lisää strategisesta konsultoinnista >>

                               Sähkönjakeluverkot

                               Asiantuntijapalvelut

                               • Verkostosuojaus
                               • Maasulkuvirran ja loistehon kompensointi
                               • Suunnittelu ja dokumentointiohjeistukset

                               Suunnittelu

                               • Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu
                               • Sähkötekninen suunnittelu
                               • Maastosuunnittelu ja luvitus
                               • Tietoliikenneverkon suunnittelu
                               • Kunnossapitosuunnittelu
                               • Dokumentointi ja sopimusten hallinta

                               Rakennuttaminen

                               • Suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinointi
                               • Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen
                               • Hankintakonsultointi
                               • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                               • Turvallisuuskoordinointi
                               • Työmaavalvonta
                               • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                               • Takuuajan tarkastukset

                               Ylläpito

                               • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                               • Jakuluverkkojen kunnonhallinta

                                Lue lisää sähkönjakeluverkkojen palveluistamme >>

                                 

                                Sähköasemat

                                Asiantuntijapalvelut

                                • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                                • Lupa- ja arkkitehtipalvelut

                                Suunnittelu

                                • Esisuunnittelu
                                • Ensiö- ja toistosuunnittelu sekä piirikaaviosuunnittelu
                                • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                                • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                                • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                                Rakennuttaminen

                                • Hankintakonsultointi
                                • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                                • Turvallisuuskoordinointi
                                • Työmaavalvonta
                                • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                                • Takuuajan tarkastukset

                                Ylläpito

                                • Sähköasemien kunnonhallinta

                                Lue lisää sähköasemien palveluistamme >>

                                Voimajohdot ja voimakaapelit

                                Asiantuntijapalvelut

                                • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                                • Vaarajänniteselvitykset ja maadoitussuunnittelu

                                Suunnittelu

                                • Esi- ja yleissuunnittelu
                                • Lunastustoimitukset ja kuulemiset
                                • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                                • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                                • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                                Rakennuttaminen

                                • Hankintakonsultointi
                                • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                                • Turvallisuuskoordinointi
                                • Työmaavalvonta
                                • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                                • Takuuajan tarkastukset

                                Ylläpito

                                • Maadoitussuunnittelu ja vaarajänniteselvitykset
                                • Risteämä- ja kaavalausunnot
                                • Voimajohtojen kunnonhallinta

                                Lue lisää voimajohtohankkeiden palveluistamme >>

                                Verkostolaskenta ja suojaus

                                Asiantuntijapalvelut

                                • Verkon mallintaminen
                                • Tehonjako ja vikavirtalaskelmat
                                • Liitettävyystarkastelut
                                • Suojausperiaatteiden määrittely
                                • Releasetteluiden määrittäminen
                                • Suojausjärjestelmien tarkastelut ja koulutus
                                • Valvontapalvelut

                                Lue lisää verkostolaskennasta ja suojauksesta >>

                                Käyttö ja kunnonhallinta

                                Asiantuntijapalvelut

                                • Käytön- ja kunnonhallinnan strategiat
                                • Kunnossapidon kilpailutukset ja managerointi
                                • Kunnossapito- ja huolto-ohjelmien suunnittelu, töiden tilaaminen ja toteutuksen valvonta
                                • Kunnossapitosuunnittelu
                                • Kunnossapitotarkastukset
                                • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                                • Valmiin työn tarkastukset
                                • Kunnossapidon auditoinnit
                                • Sähköasemien kuntoselvitykset ja elinkaarianalyysit
                                • Vikatarkastukset ja suurhäiriötoiminta
                                • Tekninen asiakaspalvelu
                                • Sähköasemien käyttötyöt
                                • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                                • Kaapelinäytöt

                                Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme >>

                                Innovaatiot

                                Asiantuntijapalvelut

                                • Nopeat kokeilut

                                Demot

                                • Drone-pilotit
                                • Ääni- ja lämpökamerakuvaukset
                                • Hyperspektrikamera-projektit
                                • Accelerated Operations – AOS
                                • Inframallikoordinaattori
                                • 3D-suunnittelu
                                • Analytiikka ja raportointi
                                • Digitaalinen työmaa

                                Lue lisää innovaatioista >>

                                TIETOLIIKENNE

                                SÄHKÖNJAKELU- JA SIIRTOYHTIÖT

                                Kiinteät verkot

                                Selvitykset

                                • Tekninen konsultointi
                                • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                                • Verkon optimointi
                                • Due Dillinge -selvitykset

                                Suunnittelu

                                • Suunnittelupalvelut
                                • Strateginen suunnittelu
                                • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                                • Verkkosuunnittelu

                                Rakennuttaminen

                                • Työturvallisuuskoordinointi
                                • Laatutarkastukset
                                • Yhteisrakentaminen

                                Ylläpito

                                • Sidosryhmäpalvelu
                                • Verkkotietopalvelu
                                • Mittaukset

                                Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluista >>

                                Laitetilat ja sopimukset

                                Selvitykset

                                • Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset
                                • Kaavaseurannat ja -lausunnot
                                • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                                • Sopimusten laadinta

                                Suunnittelu

                                • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                                • Rakennustekninen suunnittelu
                                • Saatavuuskyselyt
                                • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                                • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                                Rakennuttaminen

                                • Rakennuttaminen
                                • Työturvallisuuskoordinointi
                                • Laatutarkastukset

                                Ylläpito

                                • Laitetilainvestoinnit
                                • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                                • Kiinteistömanageri
                                • Mastojen kuntotarkoitukset

                                Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                                Langattomat verkot

                                Selvitykset

                                • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                                • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                                • Koulutus ja konsultointi

                                Suunnittelu

                                • Suunnittelupalvelut
                                • Sisäkuuluvuuspalvelut

                                Rakennuttaminen

                                • Työturvallisuuskoordinointi
                                • Laatutarkastukset

                                Ylläpito

                                • Yläpitosuunnitelmat
                                • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                                Mittaukset

                                • Ulkokuuluvuusmittaukset
                                • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                                • Testilähetinmittaukset
                                • Loppukuuluvuusmittaukset
                                • Suljetut radioverkot
                                • Virve 1.0 ja 2.0

                                Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                                Asiakaskohtaiset ratkaisut

                                Selvitykset

                                • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                                • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                                • Koulutus ja konsultointi

                                Suunnittelu

                                Rakennuttaminen

                                Ylläpito

                                 Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                                 MITTAUSPALVELUT

                                 SÄHKÖNJAKELU- JA SIIRTOYHTIÖT

                                 Etäluenta ja IoT
                                 • Mittarointiprojektit
                                 • Etäluenta ja tiedonkeruu
                                 • Mittalaitteet
                                 • IoT-mittaukset
                                 • Dataintegraatiot

                                 Lue lisää etäluennasta ja IoT:sta. >>

                                 Mittaustiedonhallinta ja tiedonvaihto
                                 • Tiedonvaihto ja sanomaliikenne
                                 • Mittaustiedonhallinta
                                 • Taseselvitys
                                 • Mittausdatan laadunhallinta ja -valvonta
                                 • Fingrid Datahub-tiedonvaihto
                                 • KaTSO datan toimitus

                                  Lue lisää mittaustiedonhallinnasta ja tiedonvaihdosta >>

                                  Asiakas- ja laskutusjärjestelmät

                                  Järjestelmätuki

                                  • Järjestelmäintegraatiot

                                  Järjestelmät

                                  • Sanomaliikenteen tekninen valvonta
                                  • Online-palvelut

                                  Lue lisää asiakas- ja laskutusjärjestelmistä >>

                                  Energiaraportointi ja analytiikka
                                  • Analytiikka ja raportointi
                                  • Energiayhtiön Online-palvelut
                                  • Energiahallintapalvelut ja IoT-data
                                  • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                                  • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                                  Lue lisää energiaraportoinnista ja analytiikasta >>

                                  Sähkönlaatu
                                  • Mittalaitteet
                                  • Etäluenta ja raportointi
                                  • Sähkönlaadun valvonta

                                  Lue lisää sähkönlaadusta >>

                                  UUSIUTUVA ENERGIA

                                  SÄHKÖVERKOT

                                  UUSIUTUVA ENERGIA

                                  Strateginen konsultointi

                                  Asiantuntijapalvelut

                                  • Omaisuudenhallinta
                                  • Sähköverkot ja -markkinat
                                  • Vastuullisuus

                                   Lue lisää strategisesta konsultoinnista >>

                                  Uusiutuva energia

                                  Asiantuntijapalvelut

                                  • Potentiaalitarkastelut
                                  • Investointilaskelmat

                                  Suunnittelu

                                  • Maankäyttö ja luvitus
                                  • Sähkö- ja tietoverkkosuunnittelu

                                  Rakennuttaminen

                                  • Hankintakonsultointi
                                  • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                                  • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                                  • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                                  • Takuuajan tarkastukset

                                  Ylläpito

                                  • Mittaus ja raportointi
                                  • Käyttö ja kunnonhallinta

                                  Lue lisää uusiutuvasta energiasta >>

                                  Sähkönjakeluverkot

                                  Asiantuntijapalvelut

                                  • Verkostosuojaus
                                  • Maasulkuvirran ja loistehon kompensointi
                                  • Suunnittelu ja dokumentointiohjeistukset

                                  Suunnittelu

                                  • Pitkän tähtäimen suunnittelu / yleissuunnittelu
                                  • Sähkötekninen suunnittelu
                                  • Maastosuunnittelu ja luvitus
                                  • Tietoliikenneverkon suunnittelu
                                  • Kunnossapitosuunnittelu
                                  • Dokumentointi ja sopimusten hallinta

                                  Rakennuttaminen

                                  • Suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinointi
                                  • Yhteisrakentaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen
                                  • Hankintakonsultointi
                                  • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                                  • Turvallisuuskoordinointi
                                  • Työmaavalvonta
                                  • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                                  • Takuuajan tarkastukset

                                  Ylläpito

                                  • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                                  • Jakuluverkkojen kunnonhallinta

                                   Lue lisää sähkönjakeluverkkojen palveluistamme >>

                                    

                                   Sähköasemat

                                   Asiantuntijapalvelut

                                   • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                                   • Lupa- ja arkkitehtipalvelut

                                   Suunnittelu

                                   • Esisuunnittelu
                                   • Ensiö- ja toistosuunnittelu sekä piirikaaviosuunnittelu
                                   • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                                   • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                                   • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                                   Rakennuttaminen

                                   • Hankintakonsultointi
                                   • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                                   • Turvallisuuskoordinointi
                                   • Työmaavalvonta
                                   • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                                   • Takuuajan tarkastukset

                                   Ylläpito

                                   • Sähköasemien kunnonhallinta

                                   Lue lisää sähköasemien palveluistamme >>

                                   Voimajohdot ja voimakaapelit

                                   Asiantuntijapalvelut

                                   • Teknistaloudelliset esiselvitykset
                                   • Vaarajänniteselvitykset ja maadoitussuunnittelu

                                   Suunnittelu

                                   • Esi- ja yleissuunnittelu
                                   • Lunastustoimitukset ja kuulemiset
                                   • 3D -suunnittelu ja tietomallintaminen
                                   • Piirustusten dokumentointi ja päivitykset
                                   • Suunnitelmien valvonta ja kommentointi

                                   Rakennuttaminen

                                   • Hankintakonsultointi
                                   • Rakennuttaminen ja projektinjohto
                                   • Turvallisuuskoordinointi
                                   • Työmaavalvonta
                                   • Laatu- ja vastaanottotarkastukset
                                   • Takuuajan tarkastukset

                                   Ylläpito

                                   • Maadoitussuunnittelu ja vaarajänniteselvitykset
                                   • Risteämä- ja kaavalausunnot
                                   • Voimajohtojen kunnonhallinta

                                   Lue lisää voimajohtohankkeiden palveluistamme >>

                                   Verkostolaskenta ja suojaus

                                   Asiantuntijapalvelut

                                   • Verkon mallintaminen
                                   • Tehonjako ja vikavirtalaskelmat
                                   • Liitettävyystarkastelut
                                   • Suojausperiaatteiden määrittely
                                   • Releasetteluiden määrittäminen
                                   • Suojausjärjestelmien tarkastelut ja koulutus
                                   • Valvontapalvelut

                                   Lue lisää verkostolaskennasta ja suojauksesta >>

                                   Käyttö ja kunnonhallinta

                                   Asiantuntijapalvelut

                                   • Käytön- ja kunnonhallinnan strategiat
                                   • Kunnossapidon kilpailutukset ja managerointi
                                   • Kunnossapito- ja huolto-ohjelmien suunnittelu, töiden tilaaminen ja toteutuksen valvonta
                                   • Kunnossapitosuunnittelu
                                   • Kunnossapitotarkastukset
                                   • Turvallisuuskoordinointi ja työmaavalvonta
                                   • Valmiin työn tarkastukset
                                   • Kunnossapidon auditoinnit
                                   • Sähköasemien kuntoselvitykset ja elinkaarianalyysit
                                   • Vikatarkastukset ja suurhäiriötoiminta
                                   • Tekninen asiakaspalvelu
                                   • Sähköasemien käyttötyöt
                                   • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                                   • Kaapelinäytöt

                                   Lue lisää käytön ja kunnonhallinnan palveluistamme >>

                                   Innovaatiot

                                   Asiantuntijapalvelut

                                   • Nopeat kokeilut

                                   Demot

                                   • Drone-pilotit
                                   • Ääni- ja lämpökamerakuvaukset
                                   • Hyperspektrikamera-projektit
                                   • Accelerated Operations – AOS
                                   • Inframallikoordinaattori
                                   • 3D-suunnittelu
                                   • Analytiikka ja raportointi
                                   • Digitaalinen työmaa

                                   Lue lisää innovaatioista >>

                                   TIETOLIIKENNE

                                   UUSIUTUVA ENERGIA

                                   Kiinteät verkot

                                   Selvitykset

                                   • Tekninen konsultointi
                                   • Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset
                                   • Verkon optimointi

                                   Suunnittelu

                                   • Suunnittelupalvelut
                                   • Strateginen suunnittelu
                                   • Yhteisrakentamisen suunnittelu
                                   • Verkkosuunnittelu

                                   Rakennuttaminen

                                   • Työturvallisuuskoordinointi
                                   • Laatutarkastukset
                                   • Yhteisrakentaminen

                                   Ylläpito

                                   • Sidosryhmäpalvelu
                                   • Verkkotietopalvelu
                                   • Mittaukset

                                   Lue lisää kiinteiden verkkojen palveluistamme >>

                                   Laitetilat ja sopimukset

                                   Selvitykset

                                   • Mastojen ja tukiasemapylväiden sekä laitetilapaikkojen hankinta ja maanvuokrasopimukset
                                   • Kaavaseurannat ja -lausunnot
                                   • Kiinteistötukiasemien hankintaselvitykset
                                   • Sopimusten laadinta

                                   Suunnittelu

                                   • Esiselvitykset ja -suunnitelmat
                                   • Rakennustekninen suunnittelu
                                   • Kiinteistötukiasemien suunnittelu
                                   • Luvan hankinta ja sopimusten teko

                                   Rakennuttaminen

                                   • Rakennuttaminen
                                   • Työturvallisuuskoordinointi
                                   • Laatutarkastukset

                                   Ylläpito

                                   • Laitetilainventoinnit
                                   • Dokumentointi ja sopimusten hallinta
                                   • Kiinteistömanageri
                                   • Mastojen kuntokartoitukset

                                     

                                    Lue lisää laitetiloista ja sopimuksista  >>

                                    Langattomat verkot

                                    Selvitykset

                                    • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                                    • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                                    • Koulutus ja konsultointi

                                    Suunnittelu

                                    • Suunnittelupalvelut
                                    • Sisäkuuluvuuspalvelut

                                    Rakennuttaminen

                                    • Työturvallisuuskoordinointi
                                    • Laatutarkastukset

                                    Ylläpito

                                    • Yläpitosuunnitelmat
                                    • Asiakaskohtainen palvelulaadun seuranta

                                    Mittaukset

                                    • Ulkokuuluvuusmittaukset
                                    • Sisäkuuluvuuskartoitukset
                                    • Testilähetinmittaukset
                                    • Loppukuuluvuusmittaukset
                                    • Suljetut radioverkot
                                    • Virve 1.0 ja 2.0

                                    Lue lisää langattomien verkkojen palveluista >>

                                     

                                    Asiakaskohtaiset ratkaisut

                                    Selvitykset

                                    • Katselmoinnit ja käyttövarmuus
                                    • Tietoliikennestrategiat ja pitkän tähtäimen suunnittelu
                                    • Koulutus ja konsultointi

                                     Lue lisää asiakaskohtaisista ratkaisuista >>

                                     MITTAUSPALVELUT

                                     UUSIUTUVA ENERGIA

                                     Energiaraportointi ja analytiikka
                                     • Analytiikka ja raportointi
                                     • Energiayhtiön Online-palvelut
                                     • Energiahallintapalvelut ja IoT-data
                                     • Huoneistokohtainen vedenmittaus
                                     • Vastuullisuus- ja päästöraportointi

                                     Lue lisää energiaraportoinnista ja analytiikasta >>

                                     Sähkönlaatu
                                     • Mittalaitteet
                                     • Etäluenta ja raportointi
                                     • Sähkönlaadun valvonta

                                     Lue lisää sähkönlaadusta >>