LIIKENNEVÄYLÄT

Toimimme tietoliikenteen asiantuntijoina koko pohjolan alueella ja Suomessa 100 asiantuntijan voimin. Tuotamme kiinteän ja langattoman verkon palveluita kaikille tietoliikenneratkaisuja tarvitseville. Olemme tilaajan kannalta riippumaton toimija, joten pystymme aidosti auttamaan loppuasiakasta kumppanina.

Palvelumme

Meillä on jo yli 120 väyläalan ammattilaista Suomessa. Väylärakennuttajat kuuluvat yli 460 hengen Pohjoismaiseen rakennuttamisen ja valvonnan asiantuntijaryhmään, johon kuuluu myös telecom-, sähköverkko- ja teollisuusprojektien asiantuntijoita.

Olemme tunnettu rautateiden sähkö- ja turvalaiterakentamisen suunnittelun, rakennuttamisen, projektijohtamisen ja asennusvalvonnan asiantuntija. Toimimme myös asiantuntijana ja valvojana Liikenneviraston ja yksityisraideasiakkaiden ratahankkeissa.

 

Tavoitteenamme on tarjota väyläalan parhaat ammattilaiset ja hoitaa hankkeet kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisuin sovituissa aikatauluissa. Merkittävimpiä väylähankkeitamme Suomessa ovat olleet Länsimetron, Oikoradan ja Lahti-Vainikkalan rakennuttamisprojektit.

Infrarakennuttaminen

Olemme Suomen johtava rautateiden rakennuttaja. Erikoisosaamisalueisiimme kuuluvat maa- ja vesirakentaminen, energiansyöttö sekä rataverkon turvalaitteet. Toimimme merkittävimmissä rautatiehankkeissa asiantuntijana ja tilaajan edunvalvojana rakennuttajan ja valvojan roolissa varmistaen, että hanke toteutuu kustannustehokkaasti, turvallisesti ja aikataulussa.

Isännöinti

Toimimme raideliikenteen isännöitsijänä, tilaajan edustajana, asiantuntijana ja valvojana. Teemme kunnossapitotöiden ja rakentamisen valvontaa, hoidamme lupa-asioita sekä valmistelemme kilpailutuksia. Tehtävänkuvamme on laaja. Tavoitteemme on ylläpitää rataverkkoa siten, että se säilyy kunnossa koko elinkaaren ajan. Meillä on erittäin kokenut rataisännöintihenkilöstö.

Taitorakenteet

Toimimme taitorakentamisessa rakennuttajakonsulttina. Erikoisosaamisalueisiimme kuuluvat sillat ja tunnelit. Toimimme asiantuntijana ja loppuasiakkaan edunvalvojana hankkeen eri vaiheissa. Takaamme osaamisellamme taitorakentamisen turvallisuuden.

Riskienhallinta

Toimimme raideliikenteen hankkeissa riskienhallinnan asiantuntijana. Vastuualueisiimme kuuluvat väylämuotojen suunnittelu- ja rakennushankkeiden riskitarkastelut, käyttöönottoluvat ja turvallisuuskoordinointi. Riskienhallinnan keinoin voimme saavuttaa ennen kaikkea turvallisen rakennusprojektin, mutta myös kustannussäästöt ja tehokkaammat aikataulut.

Syöttöasemat ja sähkörata

Toimimme sähköradan syöttöasemien rakennuttajakonsulttina. Erikoisosaamisalueisiimme kuuluvat syöttöasemat, virransyöttöratkaisut, ajojohdinjärjestelmät ja vaihteenlämmitykset. Asiantuntijoillamme on pätevyys sähköradan suurjänniteverkkoihin. Takaamme osaamisellamme turvallisen työskentelyn sähköradan rakentamisen kaikissa eri vaiheissa.

Digirata

Digirata on ERTMS/ETCS-kokeilurata, jossa pilotoidaan EU:n uudet standardit Suomessa. Siinä edistetään uuden tiedonsiirtotekniikan standardointia raideliikenteessä. Rata yhdessä laboratorion kanssa tulee auttamaan Suomea täyttämään EU:n yhteisiä turvalaitestandardeja raideliikenteen osalta. Olemme mukana asiantuntijana rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden selvityksissä, rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden suuntaviivoissa sekä teknologiaselvityksissä.

Turvalaitteet ja tietoliikenne

Toimimme raideliikenteen hankkeissa turvalaitteiden asiantuntijana. Vastuualueisiimme kuuluvat tietokone- ja releasetinlaitteet, liikenteenohjausjärjestelmät, junan kulunvalvonta (JKV, ETCS / ERTMS) sekä erilaiset tietoliikenneratkaisut. Toteutamme projektinjohtopalvelut käytännössä kaikkiin turvalaiteosa-alueisiin. Meillä on vahva kokemus turvalaite- ja liikenteen ohjausjärjestelmistä.

 

Liikenneväylien asiakkaita

Asiakkaitamme ovat sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesiyhtiöt sekä teollisuuden ja kiinteistösektorin energiaintensiiviset toimijat. Vuosien varrella olemme kehittäneet kattavan palvelutarjonnan jakelu- ja myyntiyhtiöiden mittaus- ja laskutustiedonhallinnan palveluprosessien tueksi.

RAIDERAKENTAJAT

INFRARAKENTAJAT