TAITORAKENTEET

Toimimme taitorakentamisessa rakennuttajakonsulttina. Erikoisosaamisalueisiimme kuuluvat sillat ja tunnelit. Toimimme asiantuntijana ja loppuasiakkaan edunvalvojana hankkeen eri vaiheissa. Takaamme osaamisellamme taitorakentamisen turvallisuuden.

 

RAKENNUTTAMINEN

Suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
  • Toteutamme rakennuttamisen kokonaispalveluna kaikilla hankintamalleilla tarveselvityksestä vastaanottotarkastuksen kautta takuutarkastukseen. Olemme mukana kaikissa rakentamisprosessin vaiheissa (tarveselvitys, hankesuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen ja takuuaika).
Rakentamisen työmaavalvonta
  • Olemme mukana rakentamisen työmaavalvonnassa rakentamishankkeen aikana. Teemme sekä työnaikaiset että valmiin työn tarkastukset. Meiltä löytyy kaikki rakennuttamis- ja valvontaosaaminen saman katon alta.
Turvallisuuskoordinointi
  • Rakentamishankkeissa turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ja monella asiakkaallamme onkin tärkeimpänä tavoitteena nolla tapaturmaa. Toteutamme lakisääteisen turvallisuuskoordinoinnin suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Olemme paikallinen toimija ja meillä on laaja osaamisverkosto ympäri Suomen.
Riskienhallinta
  • Riskienhallinta on keskeinen osa taitorakentamista. Työturvallisuuteen ja turvallisuussuunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota taitorakentamisessa. Olemme jokaisessa eri työvaiheessa mukana.

Lue lisää riskienhallinnasta!

Asiantuntijatehtävät

Meiltä löytyy erikoisosaamista taitorakentamisen asiantuntijatehtäviin. Vahvuutemme liittyy teknisen osaamisen lisäksi lupaprosessien hallintaan esim. silloissa, vesi- ja ympäristöluvissa. Spesialiteettimme on laaja osaaminen. Varsinkin taitorakentamisen erittäin haastavissa hankkeissa eri hankintamallien hallinta on etu, joka meiltä löytyy.

 

Sillat
  • Siltarakentaminen on erittäin haastava rakentamisen vaihe. Liikennekatkojen tarkka suunnittelu ja töiden hallinta ovat keskiössä, jotta projektit voidaan toteuttaa turvallisesti ja tehokkaasti. Kriittisin vaihe siltarakentamisessa on se, että pienellä alueella tapahtuu paljon asioita lyhyessä ajassa. Tässä suhteessa hyvä projektinhallinta on ensiarvoisen tärkeää. Meiltä löytyy osaaminen siltahankkeen kokonaisuuden johtamieseen.
Tunnelit
  • Olemme tehneet kalliorakennuttamista tunnelihankkeisiin liittyen jo usean vuoden ajan. Tunnelirakentamisen asiantuntemus löytyy meiltä sekä meidän vahvan asiantuntijaverkoston kautta.

OTA YHTEYTTÄ

TAITORAKENTAMINEN

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Aki Hakkarainen

Aki Hakkarainen

Senior Vice President, Infra