TURVALAITTEET JA TIETOLIIKENNE

Toimimme raideliikenteen hankkeissa turvalaitteiden asiantuntijana. Vastuualueisiimme kuuluvat tietokone- ja releasetinlaitteet, liikenteenohjausjärjestelmät, junan kulunvalvonta (JKV, ETCS / ERTMS) sekä erilaiset tietoliikenneratkaisut. Toteutamme projektinjohtopalvelut käytännössä kaikkiin turvalaitetekniikan osa-alueisiin. Meillä on vahva osaaminen turvalaite- ja liikenteen ohjausjärjestelmistä.

 

SELVITYKSET

 

 

Liikenteenohjausjärjestelmät

Teemme liikenteenohjausjärjestelmiin liittyviä selvityksiä ja laskelmia. Pystymme tarkastelemaan isot kokonaisuudet projekteissa. Teknisiin asiantuntijapalveluihin kuuluvat myös ETCS (European Train Control System) liittyvä osaaminen. Varmistamme aina suunnittelun oikeellisuuden ja asetinlaitteiden suunnitelmat suhteessa liikenteenohjausjärjestelmiin.

SUUNNITTELU

Tekniset asiantuntijapalvelut
    • Tulevina vuosina raideliikenteen tietoliikenne siirretään osittain langattomaan tekniikkaan. Tässä mullistuksessa Rejlers on asiantuntijana mukana määrittämässä, rakennuttamassa, yhteensovittamassa sekä valvomassa, että niin kansalliset kuin kansainväliset standardit täytetään.

 

    • Meillä on osaaminen ja ymmärrys tietoliikenneratkaisujen vaatimuksien täyttymisestä niin kyberturvallisuuden kuin toimintavarmuuden osalta.

 

  • Tietoliikennetekniikka ja tietoturva ovat osa erikoisosaamisaluettamme. Toteutamme tietoliikenteeseen liittyviä selvityksiä ja teemme tietoliikenneyhteyksien suunnittelua rataverkkojen tarpeisiin.
  • Osaamisemme ja kokemuksemme erottaa meidät muista toimijoista alalla. Toteutamme teknisenä asiantuntijapalveluna pienimuotoisesti turvalaitteiden yleis- ja rakentamissuunnittelua RATO-, FIR- ja muiden vaatimusten mukaisesti.
Asetinlaitejärjestelmät
  • Tekninen osaamisemme sisältää kaikki rataverkolla käytetyt eri tyyppiset tietokone- ja releasetinlaitteet. Meillä on myös vahva osaaminen releasetinlaitteiden kytkentäsuunnitteluun.

RAKENNUTTAMINEN

 

 

Rakennuttaminen

Olemme toimineet lukuisissa projekteissa projektinjohtokonsulttina ja osaamme viedä asetinlaitteisiin liittyvät hankkeet maaliin kustannustehokkaasti, sekä sovitun aikataulun mukaisesti. Suunnittelutamme hankkeen suunnitelmat siten, että asetinlaitetoimittaja pystyy toteuttamaan hankkeen laadukkaasti. Hankimme suunnitteluvaiheen jälkeen hankkeen tarvitsemat urakoitsijat ja tuemme asiakasta rakentamisen kaikissa vaiheissa hankkeen vastaanottoon saakka takuuasiat huomioiden.

Rakentamisen työmaavalvonta

Toteutamme tilaajalle rakentamisen työmaavalvonnassa rakentamishankkeen aikana. Teemme valvontapalveluissa työnaikaiset ja vastaanoton tarkastukset. Lisäksi toteutamme laatu- ja aikatauluvalvontaa. Meiltä löytyy motivoitunut ja kokenut kaarti osaajia turvalaiteurakoiden valvonnan tarpeisiin.

Turvallisuuskoordinointi

Toteutamme turvallisuuskoordinaattorin tehtävät suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Tehtäviin kuuluvat mm. rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu-, ja toteutusvaiheen turvallisuuteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittaminen yhdessä hankkeen päätoteuttajan kanssa.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on yksi keskeinen osa turvalaitteita. Toteutamme yhteistyössä asiantuntijoidemme ja laitetoimittajien kanssa toiminnallisen turvallisuuden vaatimat toimenpiteet EN-standardien vaatimukset huomioiden.

Lue lisää Rejlersin riskienhallintapalveluista!

YLLÄPITO

Elinkaarihallinta
  • Turvalaitteiden osalta myös elinkaarihallinta on tärkeää. Suomessa on käytössä useita eri turvalaiteperheitä. Isännöintipalvelumme hallitsee turvalaitteiden elinkaaren siten, että laitekanta pysyy toimivana ja turvallisena sen koko elinkaaren aikana.

Lue lisää isännöinnin palveluistamme!

OTA YHTEYTTÄ

TURVALAITTEET JA TIETOLIIKENNE

 

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Niika Hämäläinen

Niika Hämäläinen