ENERGIAN MITTAUS- JA TIETOJÄRJESTELMÄT

Rejlersin Mittauspalvelut toimii mittaustiedon- ja laskutustiedonhallinnan palvelutuottajana. Meillä on yli 20 vuoden kokemus energiayhtiöiden mittaus- ja tiedonhallintapalveluiden tuottamisessa Suomessa.

Palvelumme

Tarjoamme energia- ja vesiyhtiöille palveluita etäluentaan ja mittaustietojen hallintaan sekä ylläpidettyjä järjestelmäpalveluita asiakas- ja laskutusprosessien hoitamiseen.

Asiakkaitamme ovat sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesiyhtiöt sekä teollisuuden ja kiinteistösektorin energiaintensiiviset toimijat. Olemme kehittäneet kattavan palvelutarjonnan energian jakelu- ja myyntiyhtiöiden mittaus- ja laskutustiedonhallinnan palveluprosessien tueksi.

 

Teollisuuden ja kiinteistösektorin toimijoille tarjoamme etäluennan, mittaustiedonhallinnan- ja tiedonvaihdonpalveluita sekä energiaraportoinnin ja energiajohtamisen työkaluja.

Osaavat asiantuntijamme hoitavat vaativimmatkin energiamittauksen operointi- ja projektitehtävät.

Etäluenta ja IoT

Toimimme mittauspalvelujen asiantuntijoana Suomessa. Olemme toteuttaneet energiamittausten etäluentapalveluita jo kahden vuosikymmenen ajan. Pystymme tarjoamaan koko mittalaitehallinnan ketjun alusta loppuun.

Sähkönlaatu

Jos kaipaat asiantuntijan apua tai laitteita sähkönlaadun mittauksiin, käänny Rejlersin puoleen. Toimimme energia-alan asiantuntijoina Suomessa. Olemme toteuttaneet sähkönlaadun palveluja jo kahden vuosikymmenen ajan.

Mittaustiedonhallinta ja tiedonvaihto

Tarjoamme mittaus- ja asiakastiedonhallinnan palveluita sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesiyhtiöille sekä energian loppukäyttäjille. Palveluihin kuuluu markkinan mukaisia järjestelmäpalveluita sekä prosessiulkoistuksia etäluennan, mittaustiedonhallinnan, tiedonvaihdon sekä asiakas- ja laskutusjärjestelmien osalta. Mittaustiedon käsittely voi sisältää koko prosessin mittaukselta laskulle.

Taseselvitys

Tuotamme mittaustiedonhallintaa ja taseselvitystä (DataHubiin kuulumattomille verkoille). Taseselvityksestä mittaustiedot toimitetaan suoraan eSettille sekä verkon tarvittaville osapuolille. Tyypillisiä asiakkaita ovat voimalaitosverkot, teollisuusverkot, alueverkot sekä kiinteistöverkot.

Asiakas- ja laskutusjärjestelmät

Toimitamme hallinnoituna IT-palveluna asiakas- ja laskutusjärjestelmäratkaisuja energian jakeluverkoille sekä myyjille. Palvelu tukee myös asiakkuudenhallinnan prosessia. Meidät markkinassa erottaa nopea reagointimme ja hyvä asiakaspalvelu. Reagoimme mahdollisiin poikkeustilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Kumppani energiamarkkinan muutoksissa

Energiamarkkinan mittaustiedon- sekä laskutuksenhallinnan prosessit ovat merkittävässä muutoksessa 2020-luvulla. Datahub, varttitase, AMR 2.0, reaaliaikainen tiedonvaihto ja kysyntäjouston ratkaisut ovat toteutuslistalla. Muutoksia on luvassa kaikille markkinosapuolille sekä kuluttajille. Tässä energiamurroksessa Rejlers tukee asiakkaitaan kehittyvillä palveluillaan jotta asiakas pystyy hyödyntämään tämän muutoksen mahdollisuudet.

Energiaraportointi ja analytiikka

Tuotamme energiaraportointi- ja analytiikka-palveluita energiayhtiölle ja suurille energiankäyttäjille. SaaS-palvelut tuotetaan asiakkaan tarpeet huomioiden alan moderneimmilla työkaluilla. Palvelut toteutetaan aina asiakkaan toimialan erityispiirteet huomioiden.

 

Mittauspalvelujen asiakkaita

Asiakkaitamme ovat sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesiyhtiöt sekä teollisuuden ja kiinteistösektorin energiaintensiiviset toimijat. Vuosien varrella olemme kehittäneet kattavan palvelutarjonnan jakelu- ja myyntiyhtiöiden mittaus- ja laskutustiedonhallinnan palveluprosessien tueksi.

ENERGIATUOTANTO

ENERGIAYHTIÖT

KAUPUNGIT, KUNNAT JA TERVEYDENHUOLTO

KIINTEISTÖSIJOITTAJAT JA -OMISTAJAT

SÄHKÖN MYYJÄT

SÄHKÖNJAKELU- JA SIIRTOYHTIÖT

SÄHKÖSUUNNITTELIJAT JA ALAN STANDARDOIJAT

TEOLLISUUS

UUSIUTUVA ENERGIA