ASIAKAS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄT

Toimitamme hallinnoituna IT-palveluna asiakas- ja laskutusjärjestelmäratkaisuja energian jakeluverkoille sekä myyjille. Palvelu tukee myös asiakkuudenhallinnan prosessia. Järjestelmä tarjoaa helpon integrointimahdollisuuden muihin järjestelmiin, kuten taloushallinnon, laskutus- ja pankkijärjestelmiin, sähkömarkkinoiden tiedonvaihdonjärjestelmiin sekä Online-itsepalvelujärjestelmään. Meidät markkinassa erottaa nopea reagointimme ja hyvä asiakaspalvelu. Reagoimme mahdollisiin poikkeustilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti.

 

PALVELUT JA PROJEKTIT

 

 

Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektit

Toimitamme asiakas- ja laskutusjärjestelmäratkaisuja energian jakeluverkoille sekä myyjille hallinnoituna IT-palveluna. Käyttöönottoprojektissa siirretään asiakaskannan historia ja toteutetaan tarvittavat integraatiot DataHubiin sekä tilaajan tarvittaviin järjestelmiin. Olemme toteuttaneet useita asiakastietojärjestelmien sekä mittaustiedonhallinnan käyttöönottoprojekteja, joten toteus sujuu rutiinilla.

Asiakastietojärjestelmä SaaS -palveluna

Toimitamme asiakas- ja laskutusjärjestelmäratkaisuja energian jakeluverkoille sekä myyjille hallinnoituna IT-palveluna. SaaS-palvelu tukee asiakkuudenhallinnan prosessia joustavien rajapintojen kautta.

Järjestelmässä on huomioitu integrointimahdollisuudet muihin järjestelmiin kuten taloushallinnon järjestelmiin, energiamarkkinoiden tiedonvaihdonjärjestelmiin sekä Online-itsepalvelujärjestelmään.

Mittaustiedonhallinnan palvelumme tukevat saumattomasti asiakas- ja laskutusjärjestelmäratkaisujamme.

Järjestelmäintegraatiot

Osana asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäpalveluita sekä mittaustiedonhallinan ja/tai tiedonvaihdonpalveluita toteutamme ja operoimme järjestelmien välisiä integraatioita ja rajapintoja.

Asiakastietojärjestelmän operointipalvelut

Tarjoamme energiayhtiöoasiakkaille asiakastietotärjestelmän operointiosaamista resurssipalveluna. Kokenut tiedonvaihdon teamimme on tottunut operoimaan usealla asiakastietojärjestelmällä.

– Tiedonvaihdon teamimme vastaa asiakasyritysten sovitun tiedonvaihdon ja laskutusprosessin valvonnasta ja vikatilanteiden ratkaisusta Tilaajan järjestelmällä.
– Operoinnin lisäksi olemme mukana kehittämässä asiakkaan järjestelmien automaatiota ja laskutusprosessin optimointia.
– Hoidamme myös SaaS-palvelussamme olevien järjestelmien käytöntukipalveluita.

Online-palvelut

Online-palvelu on energiayhtiön sähköinen palvelukanava asiakkailleen. Se tarjoaa energiayhtiön asiakkaille näkymän omaan energiankäyttöön sekä -tuotantoon. Online-palvelu tehostaa asiakkaiden suuntaan tapahtuvaa viestintää ja auttaa positiivisen mielikuvan rakentamisessa. Suosituin ominaisuus on energiaraportointi ja kulutusseuranta.

Online-palvelun ominaisuuksia:

– Energiayhtiön graafinen ulkoasu
– Saavutettavuuden huomioiminen
– Käyttäjien vahva tunnistaminen
– Eri toimialojen energiamuodot
– Sähkönkulutus ja -tuotanto
– Kaukolämpöenergia, vesimäärä, tulo ja -paluuveden lämpötilat
– Käyttövesi
– Maakaasu
– Ulkolämpötila ja lämmitystarveluku
sopimukset ja laskut
– Mobiilioptimoitu ja selainriippumaton

OTA YHTEYTTÄ

ASIAKAS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Samuli Saine

Samuli Saine