energiaraportointi ja analytiikka

Toimimme energia-alan asiantuntijana Suomessa. Olemme toteuttaneet energiamittausten etäluentapalveluihin liittyvää energianraportointia ja analytiikkaa jo kahden vuosikymmenen ajan. Toteutamme tiedonkeruun useiden eri valmistajien mittalaitteista ja IoT-antureista, sekä rakennamme selkeät toimivat raportointi ja analytiikkaratkaisut Asiakkaillemme. Tarjoamme kaiken helposti ja yksinkertaisesti SaaS-palveluna. Toteutamme ratkaisut itse nopeasti ja kustannustehokkaasti!

 

PALVELUT JA PROJEKTIT

 

 

Analytiikka ja raportointi

Palvelut tuotetaan aina kustannustehokkaasti SaaS-palveluna. Näin ollen asiakkaan ei tarvitse erillisiä resursseja datan ylläpitoon tai sen jatkojalostamiseen.

Palvelemme useita erilaisia asiakasryhmiä kuten:

– sähköverkot
– sähkönmyyjät
– kaukolämpöverkot
– kunnat ja kaupungit
– kiinteistösijoittajat
– teollisuus
– erilaiset palveluntuottajat

Automatisoidun datan avulla asiakkaamme voivat johtaa liiketoimintaansa oikealla ja ajantasaisella tiedolla.
Analytiikka ja raportointipalveluidemme avulla asiakkaamme pääsevät helposti kiinni datasta löytyviin poikkeamiin.
Palvelut on toteutettu tietoturvallisesti web-käyttöliittymällä.
Käyttöönoton yhteydessä määritellään dataprosessit ja huomioidaan asiakkaan toiminnan erityispiirteet.

Energiayhtiön Online-palvelut

Online-palvelu on energiayhtiön sähköinen palvelukanava asiakkailleen. Se tarjoaa energiayhtiön asiakkaille näkymän omaan energiankäyttöön sekä -tuotantoon. Online-palvelu tehostaa asiakkaiden suuntaan tapahtuvaa viestintää ja auttaa positiivisen mielikuvan rakentamisessa. Suosituin ominaisuus on energiaraportointi ja kulutusseuranta.

Online-palvelun ominaisuuksia:

– Energiayhtiön graafinen ulkoasu
– Saavutettavuuden huomioiminen
– Käyttäjien vahva tunnistaminen
– Eri toimialojen energiamuodot
– Sähkönkulutus ja -tuotanto
– Kaukolämpöenergia, vesimäärä, tulo ja -paluuveden lämpötilat
– Käyttövesi
– Maakaasu
– Ulkolämpötila ja lämmitystarveluku
   sopimukset ja laskut
– Mobiilioptimoitu ja selainriippumaton

Energianhallintapalvelut ja IoT-data

Energianhallintapalvelu on suurille energiankäyttäjille tarkoitettu palvelukokonaisuus. Se pitää sisällään energiadatan keruun erilaisista tiedonlähteistä. Datalähteitä tyypillisesti ovat:

 • Fingrid Datahub
 • Kaukolämpöyhtiöt
 • Rakennusautomaatiojärjestelmät
 • Erilliset etäluettavat mittapäätteet
 • Aurinkosähköjärjestelmät
 • Muut palveluntuottajat erilaisten rajapintojen välityksellä
 • Taloushallintojärjestelmät
 • Kiinteistötietojärjestelmät
 • IoT -anturit

Energianhallintapalvelun tarkoituksena on tuottaa kaikki tarvittava tieto energiakäytöstä vastaavien tarpeisiin. Kohde ja mittarikohtaiset summa ja koosteraportit mahdollistavat tiedon monipuolisen tarkastelun. Analytiikkaraportointi tuottaa kaikki tarvittavat tunnusluvut energianhallinnan tarpeisiin, esimerkiksi:

 • Energiakulutuksen tilastot, muutokset ja poikkeamat
 • Energiatehokkuussopimuksen kulutukset
 • CO2-päästöraportit
 • Kustannusraportit
 • Hälytysraportit
 • Olosuhde ja IoT -datan
Huoneistokohtainen vedenmittaus

Huoneistokohtaisella vedenmittauksella saavutetaan monia hyötyjä. Vesivuotojen tarkastukset voidaan kohdistaa suoraan oikeaan huoneistoon, mikä helpottaa ja nopeuttaa mahdollisten viallisten kalusteiden korjauksia.

Jos vedenkulutuksesta myös laskutetaan huoneistokohtaisesti hyötyvät asukkaat siinä, että he maksavat vain oman kulutuksensa mukaisesti. Tämä puolestaan ohjaa käyttämään kallisarvoista vettä järkevämmin. Huoneistokohtaisen veden mittausdatan keruu ja raportointi voidaan yhdistää tarvittaessa osaksi energianhallintapalveluitamme.

Vastuullisuus- ja päästöraportointi

Energiankäytön kasvun hillitseminen ja pienentäminen sekä kasvihuonekaasujen vähänetäminen ovat luonnollinen osa vastuullista toimintaa. Energianhallintapalvelumme tarjoaa kaikki tarvittavat tunnusluvut vastuullisuus ja päästöraportointia varten.

OTA YHTEYTTÄ

ENERGIARAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Ari Kokkonen

Ari Kokkonen