Etäluenta ja iot

Toimimme etäluennan ja mittausdatan automaattisen tiedonkeruun asiantuntijoina Suomessa. Olemme toteuttaneet energiamittausten etäluentapalveluita jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Palveluratkaisumme ovat skaalautuvia ja ne tukevat usean eri laitevalmistajien mittalaitteita. Toteutamme tiedonkeruun useiden eri valmistajien mittalaitteista ja IoT-antureista. Datan keruulähteinä voivat olla myös automaatiojärjestelmät, taloushallinnon järjestelmät sekä REST API -rajapinnat.

 

PALVELUT JA PROJEKTIT

 

 

Mittarointiprojektit

Toteutamme asiakkaillemme erityyppisiä mittarointiprojekteja (sähkö, kaukolämpö, kaasu, jäähdytys, vesi) räätälöidyistä osatoteutuksista aina täydellisiin avaimet käteen -ratkaisuihin asti.

 • Projektinjohto ja -hallinta
 • Mittausten suunnittelu ja käyttöönotto
 • Mittalaitteet: hankinta & toimitukset
 • Tietoliikenneratkaisut
 • Mittauspalvelut: etäluenta-, mittaustiedonhallinta- ja raportointipalvelut
 • Asiantuntijapalvelut
  Etäluenta ja tiedonkeruu

  Tarjoamme teknologia- ja toimittajariippumattomat etäluentaratkaisut. Palveluratkaisumme ovat skaalautuvia ja ne tukevat usean eri laitevalmistajien mittalaitteita.

  Etäluentapalveluumme on liitettävissä mm. sähkön, kaukolämmön, kaasun, jäähdytyksen ja veden etäluettavia mittausratkaisuja.

  Modernit web-pohjaiset raportointi- ja analytiikkaratkaisumme sekä datan visualisointityökalut täyttävät asiakkaidemme vaativatkin energiaraportoinnin tarpeet.

  Mittalaitteet

  Meille on laaja yhteistyökumppaniverkosto ja toimitamme eri laitevalmistajien mittalaitteita asiakasprojekteihimme. Mittalaiteiden tietoliikenneratkaisut kuuluvat kiinteänä osana etäluennan palvelutarjontaamme.

  Mittalaitteiden elinkaarenhallintapalvelussamme (MAM) ylläpidämme keskitetysti asiakkaidemme mittalaitetietoja ja palvelumme mahdollistaa mittalaitekannan kustannustehokkaan hallinnan koko laitteiden elinkaaren ajan.

  IoT-mittaukset

   Uusissa mittausratkaisuissa on alettu enenevissä määrin hyödyntämään NB-IoT ja LTE-M -teknologioita. Perinteisten energiamittausten lisäksi etäluentapalveluumme voidaan liittää myös uudentyyppisiä reaaliaikaiseen tiedonkeruuseen pohjautuvia IoT -antureita. Nykyaikaiset IoT-mittaukset mahdollistavat jatkuvan mittaustietojen keruun ja reaaliaikaisen mittausdatan seurannan. IoT-mittaukset soveltuvat esimerkiksi seuraavanlaisiin käyttötarkoituksiin:

   • Lämpötila
   • Ilmankosteus
   • Paikka- ja tilatiedot
   • Pinnankorkeus
   • Hiilidioksidi CO2
   • VOC (ilmanlaatu)
    Dataintegraatiot

    Joustava ja avoin järjestelmäarkkitehtuurimme mahdollistaa tehokkaat kaksisuuntaiset integraatiot järjestelmien välillä luoden pohjan asiakkaidemme liiketoimintaprosessien kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja tehostamiselle.

    Tyypillisiä etäluennan integraatiototeutuksia: asiakastieto-, mittaustiedonhallinta- ja käytönhallintajärjestelmät

    OTA YHTEYTTÄ

    ETÄLUENTA JA IOT

    Sähköpostit ovat muotoa
    etunimi.sukunimi@rejlers.fi

    Jarkko Ahonen

    Jarkko Ahonen