SÄHKÖNLAATU

Kun kaipaat asiantuntijan apua tai laitteita sähkönlaadun mittauksiin, käänny Rejlersin puoleen. Toimimme energia-alan asiantuntijoina Suomessa. Olemme toteuttaneet sähkönlaadun palveluja jo kahden vuosikymmenen ajan. Toteutamme sähkönlaatumittaukset useiden eri valmistajien mittalaitteista ja tarjoamme Metrumin A-luokan sähkönlaatumittarit asiakkaillemme. Toteutamme myös sähkönlaatuun liittyviä asiantuntijapalveluja pitkällä kokemuksella.

 

PALVELUT JA PROJEKTIT

 

 

Mittalaitteet

Toteutamme energiamittauksen ja sähkönlaadun palveluita tuotanto-, teollisuus- ja kiinteistöasiakkaille kaikkiin jännitetasoihin. Tarjoamme etäluennan ja raportoinnin kertaluonteiseen mittaukseen tai pidempänä palveluna. Tarjoamme myös asiantuntijapalvelua tulosten analysointiin. Toteutamme myös kantaverkkotason suurjännitemittauksia.

Tyypillisissä kohteissa palvelumme mahdollistaa energiankulutuksen ja tuotannon ajantasaisen seurannan ja raportoinnin sekä tarvittaessa esimerkiksi vuokralaisten laskutuksen. Palvelumalli mahdollistaa energiatietojen keruun ja käsittelyn ulkoistamisen Rejlersin asiantuntijoiden vastuulle.

Palveluitamme:

  • mittausten etäluenta
  • mittaustiedonhallinta ja energiaraportointi
  • tiedonvaihto ja sanomaliikenne
  • laskutuspalvelut
  • sähkönlaadun mittaukset
  • mittausjärjestelmiin liittyvä konsultointi

 

Etäluenta ja raportointi

Toteutamme etäluennan ja tiedonkeruun eri sähkönlaatumittalaitteilta alusta loppuun.

Tarjoamme tuki- ja ohjauspalvelut sekä toteutamme mittareilta tulevat hälytykset ja seuraamme logitiedot. Hallinnoimme tilatiedot, kytkennät ja katkaisutoiminnot sekä hoidamme sähkönlaatutiedot asiakkaan puolesta. Osaamiseemme kuuluvat sähkömittareiden lisäksi kaukolämpö-, vesi- ja kaasumittarit.

Itse tarjoamme Metrum A-luokan sähkönlaatuanalysaattoreita asiakkaillemme.

Toimimme mm. Fingridin mittauspalvelutuottajana sähkön pätö- ja loistehon sekä sähkön laatutietojen osalta.

 

Sähkönlaadun valvonta

Teemme sähkönlaadun valvontaa mm. SFS EN-50160 -standardin mukaisesti täyttäen jakelujännitteen laadun kriteerit.

Analysoimme mittaustietojen perusteella mm. loistehotaseen sekä tarkastelemme jännitekuoppia tai kohoumia, transientteja ja muita nopeita ilmiöitä. Lisäksi tarkastelemme verkon harmoniset yliaallot eri taajuuksilla ja selvitämme mahdollisia verkon vikatilanteita.

 

OTA YHTEYTTÄ

SÄHKÖNLAATU

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Lasse Martikainen

Lasse Martikainen