TASESELVITYS

Tuotamme mittaustiedonhallintaa ja taseselvitystä (DataHubiin kuulumattomille verkoille). Taseselvityksestä mittaustiedot toimitetaan suoraan eSettille sekä verkon tarvittaville osapuolille. Tyypilliä asiakkaita ovat voimalaitosverkot, teollisuusverkot, alueverkot sekä kiinteistöverkot.

 

PALVELUT JA PROJEKTIT

 

 

Voimalaitos-, alue- ja kiinteistöverkkojen taseselvitys

Tarjoamme energiamittauksen palveluita tuotanto-, teollisuus- ja kiinteistöasiakkaille.

Tyypillisissä kohteissa palvelumme mahdollistaa energiankulutuksen ja tuotannon ajantasaisen seurannan ja raportoinnin sekä mahdollistaa tarvittaessa esimerkiksi vuokralaisten laskutuksen.

Jos verkko tarvitsee mittausalueelleen palvelun tuottajaa, kokonaisuuden voi ulkoistaa Rejlersille. Toteuteamme verkon tarvitseman taseselvityksen ja siihen liittyvän tiedonvaihdon palvelumallilla. Palvelu sisältää tarvittavien laskentamallien ylläpidon ja tietojen toimitukset eSettiin sekä tarvittaville markkinaosapuolille. Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa verkon ja mittausalueiden perustamisessa sekä operoinnissa.

Palveluitamme:
– mittausten etäluenta
– mittaustiedonhallinta ja energiaraportointi
– taseselvitys
– tiedonvaihto ja sanomaliikenne
– laskutuspalvelut
– sähkönlaadun mittaukset
– mittausjärjestelmiin liittyvä konsultointi

Tasevalvonta ja mittaustiedonlaadunhallinta

Toteutamme sähkömarkkinaosapuoleille mittaustiedon laadunhallinnan, taseselvityksen ja tasevalvonnan palveluita sekä näihin liittyvää tiedonvaihtoa eSettiin sekä DataHubiin. Mittaustiedonlaadunhallinta valvoo ja validoi mittaustietojen sekä rakenteellisten tietojen oikeellisuutta sekä vastaanotto ja toimitusprosesseja.

– Sähkömarkkinalla tarjoamme palveluita suoraan eSettiin kytkeytyville verkoille ja tuotantoyksiköille. Näille tarjoamme tarvittavan kokonaisuuden etäluennan, mittaustiedodonhallinnan taseselvityksen, tiedonvaihdon sekä raportoinnin kokonaispalveluista. Tiedonvaihdon palvelut ja kytennät eSettiin ja markkinaosapuolille.

– Sähkön jakeluverkon taseselvitys on siirtynyt keskitetyn tiedonvaihtoyksikön eli DataHubin hoidettavaksi 2022. Tarjoamme jakeluverkoille mittausdatan laadunhallinnan ja tasevalvonnan palvelukokonaisuuksia.

– Sähkön myyjälle teemme mittausdatan käsittelyä, tasevalvontaa sekä tasevertailua vastaavalla palvelumallilla. Olemme sertifioitunut DataHub-osapuoli.

Tiedonvaihto sähkömarkkinalla

Tarjoamme energiamarkkinaosapuolille laaja-alaisesti tiedonvaihdon välitys- ja reitityspalveluita sekä näiden operointiin tarvittavia järjestelmäpalveluita. Toimimme energiamarkkinoilla tiedonvaihto ja sanomaliikenneoperaattorina.

Osana mittaustiedonhallinnan palvelua hoidamme asiakkaidemme sanomaliikenteen välitystä sekä siihen liittyviä markkinaoperointeja. Myös tiedonvaihto ja tietojen turvatut toimitukset tilaajan eri järjestelmiin hoituu kauttamme.

Tiedonvaihdon palvelut:
– Sanomaliikenne: EDIFACT, ebIX, Entso-E
– Integraatiot: Sähkön DataHub, Kaasun DataHub / KaTSO, eSett
– Kolmannen osapuolen tiedonkeruun ratkaisut. Keräämme keskitetysti energiamittaustiedot (sähkö, lämpö, kaasu, vesi) ja toimitamme nämä halutussa muodossa Tilaajan järjestelmiin.

Asiantuntijapalvelut:
Tarjoamme sähkön jakelu- ja myyntiyhtiöille resursseja tiedonvaihdon tekniseen valvontaan sekä asiakastietojärjestelmän operointiin.

OTA YHTEYTTÄ

WEB-PALVELUT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Ari Kokkonen

Ari Kokkonen