Fingrid hyödyntää Rejlersin osaamista nyt ja tulevaisuudessa

Kantaverkkoyhtiö Fingridin omaisuudenhallinnan johtaja Timo Kiiveri sanoo, että yhteistyö Rejlersin ja yhtiön sähköverkkoasiantuntijoiden kanssa on aina sujunut ja ollut mutkatonta. Fingrid on käyttänyt Rejlersin asiantuntemusta ja kokemusta oman liiketoiminnan tukena jo pitkään.

Timo Kiiveri on tyytyväinen Fingridin ja Rejlersin väliseen yhteistyöhön.

– Olemme käyttäneet Rejlersin asiantuntemusta ja kokemusta muun muassa rakennus- ja asennustöiden valvonnassa sekä toisiosuunnittelun tarkastamisessa. Olemme hyödyntäneet Rejlersiä myös piirikaavioiden eli mallikuvien suunnittelussa ja aiemmin hyvää yhteistyötä on ollut muun muassa Olkiluodon vaativien johtojärjestelyiden valvonnassa ja sähköasemien uusinnassa.

– Rejlersin asiantuntijat ovat olleet todella suureksi avuksi. Kokemukset sovittujen töiden suorittamisesta ovat olleet hyvin positiivisia.

– Yhteistyö on aina sujunut hyvin ja asiakkaan tarpeita on kuunneltu. Toiminta on ollut hyvällä tavalla suoraviivaista, Kiiveri sanoo.

Laatu paranee yhteistyöllä

Hyödyntämällä Rejlersin valvojia ja suunnittelijoita projekteissa Fingrid on vapauttanut omia resursseja muihin tehtäviin ja Kiiverin mukaan parantanut siten koko toimitusketjun laatua.

– Meidän investointisalkku on kasvanut moninkertaiseksi viimeisten vuosien aikana, joten pohdimme kaiken aikaa ”make or buy”, lisätäänkö omia resursseja vai ostaako palvelua. Rejlers on omalta osaltaan auttanut meitä tasapainottamaan resurssien käyttöä ja helpottamaan työkuormaamme. Monesti projekteissa juuri käytettävä työpanos on se suurin pullonkaula, joten apu on merkittävää.

– Ulkoisten kumppanien käytön lisääminen on meille erinomaisen tärkeä osa-alue kunnianhimoisen investointiohjelman läpiviemisessä. Rejlersin kaltainen talo voi tuoda laaja-alaisesti tarvittavat osaamiset ja kompetenssit tilaajan käyttöön, Kiiveri toteaa.

Yhteistyön odotukset ulottuvat pitkälle

Timo Kiiverin mukaan seuraava tulevaisuuden iso etappi rejlersläisten kanssa on yhdessä selvittää laajempien kokonaisuuksien, kuten rakennettavuusselvitysten, esisuunnittelupakettien ynnä muiden vastaavien toimittamisesta.

– Tämä vaatii hyvää vuoropuhelua ja edellyttää, että löydämme ne osa-alueet, joissa Rejlers voi meitä edelleen auttaa.

Tulevaisuudessa Fingrid tarvitsee myös apua erityisesti asennusvalvontaan, suunnittelun valvontaan ja ohjaukseen työmäärän edelleen kasvaessa.

– Toivomme, että Rejlers kouluttaa ja rekrytoi aktiivisesti osaajia toimialallemme.

– Toivomme myös, että tulevaisuudessa Rejlersille syntyy vahva toimialan kompetenssin keskus, joka voi myös kouluttaa alalle osaajia ja omalta osaltaan kasvattaa teknisten alojen houkuttelevuutta.

Rejlersin kaltainen talo voi tuoda laaja-alaisesti tarvittavat osaamiset ja kompetenssit tilaajan käyttöön.

Timo Kiiveri, Fingrid

LISÄTIETOJA

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Jani Viljakainen

Liiketoimintajohtaja
Sähköverkot

+358 40 801 1659