Rejlers suunnittelee sisäverkot Hanhikiven ydinvoimalan tuki- ja apurakennuksiin

2.11.2021

Pyhäjoelle rakennettavan Hanhikivi 1 -ydinvoimalan infrastruktuuria sekä tuki- ja apurakennuksia rakennetaan parhaillaan.

Rejlers suunnittelee näihin rakennuksiin tulevaisuuden sisäverkkoja, jotka mahdollistavat muun muassa uuden viranomaisverkko Virve 2.0:n palvelut ja luotettavan kuuluvuuden kaikissa olosuhteissa.

Hanhikiven ydinvoimalan apu- ja tukirakennuksiin rakennettava Virve 2.0 on uutta teknologiaa hyödyntävä, tulevaisuuden standardit täyttävä kehittynyt kanava viranomaisviestintään.

– Virve on viranomaisvaatimus ja myös tarpeellinen käyttöhenkilökunnan toiminnassa, Petri Ruokonen kertoo.

Ruokonen vastaa Hanhikiven rakentamisessa Fennovoiman rakentamien kohteiden osalta taloteknisten järjestelmien suunnitteluttamisesta ja urakoiden hankinnasta ja toteutuksesta. Virve on Ruokoselle tuttu jo entisestä elämästä tietoteknisten järjestelmien suunnittelijana.

– Virven toimivuus on kriittistä Hanhikiven tuki- ja apurakennuksissa. Sillä varmistetaan viranomaisten ja käyttöhenkilökunnan katkeamaton viestiliikenne. Viestinnän luotettavuus ja toimivuusvarmuus ovat jo viranomaisvaade.

Petri Ruokonen toteaa, että Virven käytöstä saadaan kerättyä hyvin kokemuksia ennen laitoksen käyttöönottoa.

– Lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että verkko ei petä missään tilanteessa. Laitoksen turvallisuus ei tämän takia kuitenkaan ole kriittinen. Korvaavia järjestelmiä on olemassa, mutta Virven putoaminen pois käytöstä vaikeuttaisi viranomaisten työtä, Ruokonen kertoo.

 

Paras lopputulos on hyvin toimiva järjestelmä

Rejlersin palvelupäällikkö Jouni Pekonen toteaa, että sisäverkon suunnittelun osalta Hanhikiven tuki- ja apurakennukset ovat tyypillisiä nykyajan mukaisia energiatehokkaiksi rakennettuja toimistorakennuksia.

– Rakennukset vaativat sisäkuuluvuuksien varmistamiseksi koko rakennuksen sisätilat kattavat sisäantenniverkot. – Virven kuuluvuuden lisäksi tulee ottaa huomioon myös kaupallisten operaattoreiden kuuluvuustarpeet, eli rakennuksissa toteutetaan kaikki verkot, jotka palvelevat Virven lisäksi myös kaupallisten operaattoreiden tarpeita, Pekonen selvittää.

Petri Ruokonen toteaa, että paras lopputulos on hyvin toimiva järjestelmä ja suunnitelma sovitussa aikataulussa.

– Suunnittelijan ja tilaajan välillä sujuva ja selkeä kommunikointi sekä hyvä yhteistyö ovat edellytyksiä, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen. Myös asioiden varmistaminen tarvittaessa on tärkeää.

– Työ on varsin alkuvaiheessa, mutta nyt on jo nähtävissä Rejlersin ammattimainen asenne ja osaaminen, Ruokonen toteaa.

 

Rejlersillä on kokemusta ja osaamista

Yleisesti Virven käyttäjiä ovat esimerkiksi pelastustoimi, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, hätäkeskukset ja kunnat, sekä turvallisuuskriittiset toimijat kuten energia- ja televiestintäyritykset ja rautatieliikenne.

Kiinteistön omistajien on itse huolehdittava verkon toimivuus sisällä rakennuksissa.

Traficom suosittelee kaikissa sisäverkkojen suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotöissä turvautumaan ammattilaiseen, sillä sisäverkot edellyttävät erityistä osaamista.

Jouni Pekonen toteaa, että Rejlersillä on juuri tätä vaadittua erityistä osaamista.

– Meillä on kokeneita radioverkkosuunnittelijoita, jotka ovat suunnitelleet jo vuosia operaattoreiden sisäantenniverkkoja, sekä nykyisen Virve 1.0 -vaatimuksen mukaisia sisäantenniverkkoja kiinteistön omistajien, käyttäjien ja viranomaisten tarpeiden mukaisesti.

Uuden teknologian Virve 2.0:n tarpeet on otettu suunnittelussa huomioon jo noin vuoden ajan. Uuteen teknologiaan siirrytään, sillä se tuo laajemmat mahdollisuudet verkon hyödyntämiseen.

– Virve 2.0:n kaikkia uusia tulevia palveluja ei ole vielä määritelty, mutta hyvä mobiilidatasiirto tulee olemaan tärkeässä osassa uusien palvelujen toteuttamisessa. Esimerkiksi reaaliaikainen videokuvan– ja datansiirto selkeyttää viestintää toimijoiden välillä.

Tarve ja vaatimukset kartoitetaan ensin

Jouni Pekonen sanoo, että tietämys Virve 2.0 palvelujen vaatimuksista lisääntyy koko ajan ja siten palvelujen tarpeet pystytään huomioimaan myös suunnittelussa paremmin. Muun muassa verkon mahdollinen datasiirtokapasiteetin laajentaminen huomioidaan jo.

– Sisäverkkojen suunnittelussa jo ennen suunnittelun aloittamista on tärkeää ymmärtää, mitä kuuluvuusvaatimuksia tulee viranomaisilta, kiinteistön omistajalta ja kiinteistön käyttäjiltä. Myös muiden kaupallisten operaattoreiden mahdolliset sisäkuuluvuustarpeet kannattaa selvittää jo etukäteen, Pekonen selvittää.

Kuuluvuuden lisäksi myös verkon luotettavuusvaatimukset selvitetään jo ennen suunnittelun aloittamista. Pekonen kertoo, että laatuvaatimukset käydään tarkoin läpi ja verkon toteuttajaksi valitaan yritys, joka kykenee noudattamaan suunnitteluohjeita laadukkaasti.

– Toteuttajan tulee pystyä tekemään myös verkon laatumittaukset ja näin osoittamaan, että verkon toteutus noudattaa suunnitelmia, Pekonen sanoo.

– Kun operaattori on integroinut omat radiolaitteensa sisäantenniverkkoon ja verkko on otettu käyttöön, varmistetaan vielä testauksin, että Virve -palvelut toimivat rakennuksen sisällä vaatimusten mukaisesti, niin kuuluvuuden kuin datasiirtokapasiteetin suhteen.

Virve 2.0 palvelut toimivat Elisan 4G- ja 5G-verkoissa. Uudet Virve 2.0 -palvelut ovat osittain valmiita käyttöönotettaviksi jo 2022. Nykyinen Virve 1.0 toimii rinnalla ainakin vuoteen 2025.

Virve-taajuuksia hallinnoi ja sen häiriöttömästä toiminnasta vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Erillisverkot.

 

 

Työ on varsin alkuvaiheessa, mutta nyt on jo nähtävissä Rejlersin ammattimainen asenne ja osaaminen.

Petri Ruokonen, Fennovoima

LISÄTIETOJA

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Jouni Pekonen

Palvelupäällikkö
Telecom

+358 50 66 949