"Rejlers on mestari datan hallinnassa"

17.12.2021

Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Rejlers on tuottanut Asuntosäätiölle energianhallintapalveluja vuodesta 2018.

 ”Kehitystyö on ollut virtaviivaista ja todella nopeaa”, sanoo tyytyväinen Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki.

Älykäs ja tehokas energianhallinta tukee Asuntosäätiön arvoja ja tavoitteita. Toiminnan ytimessä on vastuullisuus ja yleishyödyllisyys.

– Asuntosäätiö on yleishyödyllinen yritys, eli tarkoituksenamme ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittelu. Työskentelemme sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus hyvään kotiin kohtuullisin taloudellisin velvoittein, Jalomäki sanoo.

– Älykkäällä ja tehokkaalla energianhallinnalla pyritään pitämään kiinteistöt hyvässä kunnossa. Kun pystytään tekemään asioita tehokkaammin, se tarkoittaa pienempiä asumiskustannuksia ja pienempiä vastikkeita.

Jalomäen mukaan kiinteistöjen energianhallinnassa tärkeimmässä roolissa on data ja sen keruu yhteen paikkaan.

– Datan avulla voimme johtaa energiataloutta ja tehdä oikeita päätöksiä.

 

Paljon enemmän kuin datan keruuta

Rejlersin tuotepäällikkö Ari Kokkonen tietää, että Asuntosäätiön kaltaiselle toimijalle energia suuri kuluerä, jonka ohjaamisella, seurannalla analysoinnilla saadaan aikaan merkittäviä säästöjä.

– Olemme kehittäneet Asuntosäätiölle keskitetyn palvelun, jolla voidaan seurata koko kiinteistökannan energiahallinnan tunnuslukuja. Palvelu on moderni, helppokäyttöinen ja taipuu asiakkaan erityisiin tarpeisiin.

Käytännössä Rejlers kerää Asuntosäätiölle mittaustietoa kaikista energialajeista sekä raportteja tuotetaan muun muassa energian kulutuksen ja -kustannusten, CO2-päästöjen, LVI-hälytysten, energiatehokkuussopimusten ja teknisen huollon tarkastusten osalta. Vesimittaukset tehdään huoneistokohtaisesti.

Tiedonkeruu tapahtuu eri tavoilla. Sähkön mittausdata vastaanotetaan sähkömarkkinaosapuolilta ja jatkossa Fingridin Datahubista. Kaukolämmön osalta dataa kerätään energiamarkkinaosapuolilta tai erillisellä mittapäätteellä, jossa on tietoliikenneyhteys, kuten myös käyttöveden osalta.

– Rejlers toimittaa myös uusiin kohteisiin mittapäätteet, joilla kulutusdata saadaan automatisoitua, Kokkonen kertoo.

LVI-hälytysten, kustannusten ja kohdetietojen osalta Asuntosäätiön muiden järjestelmien välille on luotu integraatioyhteys.

 

Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki pohtii, että tulevaisuuden haaste on löytää olennainen data paljosta datasta ja sitä kautta juurisyy, mihin pitää puuttua.

Data virtaa yhteen ja oikeisiin paikkoihin

Jalomäki kiittelee Rejlersin osaamista datan hallinnassa.

– Rejlers yhdistää perinteisten energialajien kulutustietojen lisäksi niiden kustannukset ja muiden palveluntuottajien tietoa, vaikka kuntoraportteja yhteen näkymään.

– Kun data on yhdessä paikassa, voimme nähdä kiinteistö- ja huoneistotasolla, miten asiat missäkin kohteessa ovat. Voimme nähdä vikaantuvien laitteiden hälytyksiä yhdestä ikkunasta ja siten puuttua ongelmakohtiin todella tehokkaasti. Jopa niin tehokkaasti, että vikatilanteita meidän kiinteistöissä ei oikeastaan pääse enää tapahtumaankaan.

– Aiemmin olemme seuranneet esimerkiksi veden kulutusta päävesimittaritasolla. Silloin seurattiin, pysähtyykö vesimittari yöllä. Jos ei, ryhdyimme etsimään vuotoa käymällä kaikki asunnot läpi. Nyt useimmissa kohteissa on huoneistokohtaiset mittarit ja häiriöt nähdään yhdellä silmäyksellä.

Isossa näkymässä Jalomäki näkee yhdellä silmäyksellä, miten kohteiden tekniset arvosanat ovat, mitä pitkän tähtäimen suunnitelmia pitää tehdä ja vaikkapa mitä laitteita tulee uusia.

– Meillä energianhallintajärjestelmää pääsee lukemaan isännöintiporukan lisäksi koko tekninen huolto, joka vastaa kiinteistökohtaisten laitteiden kunnosta. Kun tieto on saatavilla helposti online, ei tarvitse odotella ketään tai mitään, vaan häiriötilanteessa sen havainnut henkilö voi hoitaa asian ”kerralla kuntoon”. Myös Rejlersillä on oikeus tilata apu paikalle, jos se havaitsee vian. Meillä on molemminpuolinen luottamus asioiden hoidossa, Jalomäki kiittelee.

 

 

Kehitystyö on jatkuva prosessi

Rejlersin ja Asuntosäätiön yhteistyö käynnistyi 2018, kun Asuntosäätiö etsi uutta kumppania energianhallintapalvelun tuottajaksi.

– Silloin hypättiin täysin erilaisiin raportteihin, mihin olimme tottuneet. Aiemmin saimme pdf -raportteja ilman mahdollisuutta tarkempaan tietoon, tietojen yhdistämiseen tai tiettyyn ajanjaksoon rajaamiseen. Voin sanoa, että nyt olemme edelläkävijä yhdessä Rejlersin kanssa datan tuottamisessa ja kuinka sillä ohjataan toimintaamme joka puolella Suomea.

– Muutos oli suuri, mutta se meni sujuvasti, Jalomäki sanoo.

– Olemme käsittääkseni Rejlersille ensimmäinen näin iso asuinkiinteistöpuolen asiakas. Olemme kehittäneet yhdessä raporttipohjia ja kehitystyö on ollut tosi virtaviivaista ja todella nopeaa. Olen tosi tyytyväinen.

Ari Kokkonen vahvistaa, että palvelua kehitetään edelleen monella tasolla, muun muassa datan keruun, palvelinpäivitysten sekä raporttien osalta.

– Uusia raportteja ja integraatioita toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelun osalta käydään ajatusten vaihtoa myös esimerkiksi uusista teknologioista, Kokkonen kertoo.

 

 

 

Rejlers osaa datan hallinnan – Rejlers yhdistää perinteisten energialajien kulutustietojen lisäksi niiden kustannukset ja muiden palveluntuottajien tietoa, vaikka kuntoraportteja yhteen näkymään.

Teemu Jalomäki, Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö

LISÄTIETOJA

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Ari Kokkonen

Tuotepäällikkö
Mittauspalvelut

+358 50 522 6099