SÄHKÖVERKOT

Tukea energiamurroksen toteuttamiseen
Modernisoimme, virtaviivaistamme, automatisoimme ja optimoimme energiajärjestelmiä ja edistämme energian toimitusketjujen uudistumista.

 

 

Palvelumme

Tarjoamme kattavan osaamisverkoston kanta-, alue- ja jakeluverkkoyhtiöille sekä hajautettuun energiantuotantoon. Osaamisalueisiimme kuuluvat suurjännitteiset voimajohdot ja sähköasemat, sähkönjakeluverkot sekä valaistusverkot. Lisäksi tarjoamme sähköverkon strategista konsultointia, sekä asiantuntijuutta uusiutuvan energian ja kunnonhallinnan hankkeisiin.

Osaamisemme on asiakkaiden käytössä asiantuntijakonsultointiin, rakennuttamiseen, työmaavalvontaan, turvallisuuskoordinointiin, suunnitteluun sekä dokumentointiin ja sopimustenhallintaan liittyen.

 

Laajan toimistoverkkomme ansiosta pystymme toimimaan lähellä asiakkaitamme ja tarjoamaan paikallista osaamista sekä resursseja.

Tarjoamme myös projektien johtamispalveluja, asiantuntijapalveluja ja tietoliikenneverkon vaatimusten määrittelyä, niin verkkotasolta kuin yksittäisten verkkoelementtien/-komponenttien osalta sekä rakentamisen ohjeistamista niin ostajille kuin verkon rakentajille.

Strateginen konsultointi

Tarjoamme sähköverkkoyhtiöille strategista konsultointia, verkkoliiketoiminnan muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin. Erikoisosaamisalueisiimme kuuluvat erilaiset liiketoiminnan tekniset ja taloudelliset strategiaprojektit sekä verkkoliiketoiminnan valvontamenetelmät.

Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian rooli kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Tarjoamme palveluita alue- ja jakeluverkkoyhtiöille sekä hajautettuun energiantuotantoon ja voimalaitoksille. Pitkä kokemus tuulivoimahankkeissa on saanut rinnalleen osaamisen myös aurinkovoimapuistojen kehittämiseen.

Sähkönjakeluverkot

Olemme jakeluverkkojen asiantuntija Suomessa. Teemme yleissuunnittelun, toteutussuunnittelun ja dokumentoinnin alusta loppuun. Toteutamme projektit suoraan asiakkaan verkkotietojärjestelmään ja voimme hallita omaisuudenhallintaa asiakkaan tukena.

Valaistusverkot

Hyödyntämällä uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja kaupunkivalaistuksen suunnittelussa voidaan saavuttaa viihtyvyyden lisäksi myös huomattavia säästöjä.

Asiantuntijoidemme avulla katuvaloverkoston tarveselvitykset ja uudistushankkeet hoituvat kilpailutuksesta rakennuttamiseen asti.

Sähköasemat

Tarjoamme kattavasti asiantuntijapalveluita suurjännitteisen siirto- ja jakeluverkon sähköasemahankkeisiin. Meillä on laaja asiantuntemus ja kokemus sähköasemien suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Tarjoamme asiantuntijapalveluita myös sähköasemien suojaus- ja ohjausjärjestelmiin.

Voimajohdot ja -kaapelit

Tarjoamme asiantuntijapalveluita voimajohtohankkeisiin. Meillä on laaja kokemus 110 – 400 kV voimajohdoista ja -kaapeleista. Voimme toteuttaa hankkeet useilla eri hankemuodoilla, kuten EPCM tai PCM. Olemme urakoitsijoista riippumaton osapuoli, joka tuo todellisen lisäarvon asiakkaan hankkeisiin.

Verkostolaskenta ja suojaus

Tarjoamme kokonaisvaltaisesti sähköverkon asiantuntijapalveluita verkostolaskentaan ja relesuojaukseen liittyen. Vahvuutenamme on monipuolisuus sähköverkkoalan asiantuntijapalveluissa.

Käyttö ja kunnonhallinta

Tarjoamme käytön ja kunnonhallinnan asiantuntijapalveluita sähköasemiin, voimajohtoihin, jakelu- ja valaistusverkkoihin sekä uusiutuvaan energiantuotantoon.

Innovaatiot

Teemme laajasti innovaatiotoimintaa. Olemme mukana tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Toteutamme asiakkaidemme kanssa pilottiprojekteja, joissa kehitämme toimialaa ja käytäntöjä yhdessä. Osaamisalueisiimme kuuluu älykkään sähköverkon hyödyntäminen laaja-alaisesti.

Sähköverkot palvelee seuraavia asiakasryhmiä

Tarjoamme kattavan osaamisverkoston kanta-, alue- ja jakeluverkkoyhtiöille sekä hajautettuun energiantuotantoon. Osaamisalueisiimme kuuluvat suurjännitteiset voimajohdot ja sähköasemat, sähkönjakeluverkot, sekä valaistusverkot. Lisäksi tarjoamme sähköverkon strategista konsultointia, sekä asiantuntijuutta uusiutuvan energian ja kunnonhallinnan hankkeisiin. 

Osaamisemme on asiakkaiden käytössä asiantuntijakonsultointiin, rakennuttamiseen, työmaavalvontaan, turvallisuuskoordinointiin, suunnitteluun sekä dokumentointiin ja sopimustenhallintaan liittyen. Laajan toimistoverkkomme ansiosta pystymme toimimaan lähellä asiakkaitamme ja tarjoamaan paikallista osaamista sekä resursseja.

ENERGIATUOTANTO

ENERGIAYHTIÖT

KAUPUNGIT, KUNNAT JA TERVEYDENHUOLTO

SÄHKÖNJAKELU- JA SIIRTOYHTIÖT

TEOLLISUUS

VIRANOMAISET SEKÄ ELY-KESKUKSET

UUSIUTUVA ENERGIA

Osaamisalueemme

Osaamisalueisiimme kuuluvat suurjännitteiset voimajohdot ja sähköasemat, sähkönjakeluverkot, sekä valaistusverkot. Lisäksi tarjoamme sähköverkon strategista konsultointia, sekä asiantuntijuutta uusiutuvan energian ja kunnonhallinnan hankkeisiin.

Laaja-alainen palvelumme

Rejlersin osaaminen on asiakkaiden käytössä asiantuntijakonsultointiin, rakennuttamiseen, työmaavalvontaan, turvallisuuskoordinointiin, suunnitteluun sekä dokumentointiin ja sopimustenhallintaan liittyen.

Asiakasta lähellä

Laajan toimistoverkkomme ansiosta pystymme toimimaan lähellä asiakkaitamme ja tarjoamaan paikallista osaamista sekä resursseja.