Innovaatiot

Teemme laajasti innovaatiotoimintaa. Olemme mukana tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Toteutamme asiakkaidemme kanssa pilottiprojekteja, joissa kehitämme toimialaa ja käytäntöjä yhdessä. Osaamisalueisiimme kuuluu älykkään sähköverkon hyödyntäminen laaja-alaisesti.

PROJEKTEJAMME

DRONE-PILOTIT

Olemme olleet mukana toteuttamassa useita eri pilotteja, joissa hyödynnetään droneja sähköverkkoliiketoiminnassa. Droneja ollaan hyödynnetty mm. kunnossapitotarkastuksien toteuttamisessa, suurhäiriötilanteiden hoidossa, sähköasemien esisuunnittelussa. Lisäksi toteutimme digitaalisen oppimisympäristön TAKK:n sähkökentästä, jonka toteuttamisessa hyödynnettiin drone-teknologiaa. Rejlersillä löytyy useita sertifioituja drone-pilotteja.

ÄÄNI- JA LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET

Useassa kehitysprojektissa aiheeseen liittyen olemme kehittäneet uutta kunnonhallinnan menetelmää sähkönjakeluverkkoihin, jossa pyritään ääneen ja lämpöön perustuvien mittausten avulla löytämään vikaantuvat komponentit ennen niiden varsinaista vikaantumista. Akustisella äänikameralla tehtävissä mittauksissa voidaan havaita komponenttien pinnalla sekä sisällä mahdollisesti tapahtuvat korona- ja osittaispurkaukset, joita ei aistinvaraisesti välttämättä pystytä havaitsemaan.

 

HYPERSPEKTRIKAMERA-PROJEKTI

Sähkötutkimuspoolin, Suur-Savon Energiasäätiön, Rejlersin, Maanmittauslaitoksen ja Järvi-Suomen Energian rahoittamassa hankkeessa tutkittiin hyperspektrikameroiden tuottaman kuvadatan hyödyntämistä sähköverkon eri komponenttien kunnon arvioinnissa. Kirjallisen julkisen loppuraportin lisäksi tulosaineistoon kuuluu myös mittaustulokset eri komponenttien spektreistä.

Loppuraportti lisää ymmärrystä myös miehittämättömien ilma-alusten (drone) hyödyntämiseen osana sähköverkon jokapäiväistä kunnonhallintaa. 

ACCELERATED OPERATIONS

Rejlersin kehittämällä ratkaisulla parannamme tiedonvälitystä maastosta toimistoon. Sen lisäksi työkalu parantaa projektien läpinäkyvyyttä siten, että eri projektivaiheista jää jälki. Rakentamisen laadunvarmistus paranee, kun tieto on visuaalisessa muodossa yhdessä keskitetyssä työkalussa.

INFRAMALLIKOORDINAATTORI

Inframallikoordinaattori on tilaajan edunvalvoja, joka vastaa tuotetun aineiston laadunvarmistuksesta ja sen hyödynnettävyydestä myöhemmän elinkaaren aikana. Suuri osa infrahankkeista suunnitellaan ja rakennetaan inframalleilla. Inframallin laadunvarmistus on tärkeässä osassa onnistuneen hankkeen toteuttamista. Toimimme kahdessa eri ratahankkeessa inframallikoordinaattoreina

3D SUUNNITTELU

Olemme kehittäneet tietomallintamisen toimintakulttuuria Raideliikenteen ja Sähköverkkoyhtiöiden hankkeissa. Kohteiden 3D malleja ja tietomallintamista käytetään laaja-alaisesti raidehankkeissa, sähköasema- ja voimajohtoprojekteissa. Mallintamista voidaan hyödyntää suunnittelussa, käytön- ja kunnonhallinnassa, sekä perehdytyksissä. Mallien luomisessa hyödynnetään fotogrammetrian tai laserkeilauksen avulla luotuja pistepilviä.

DIGITAALINEN TYÖMAA

Uusilla teknologioilla ja tekniikoilla voimme tarjota asiakkaallemme täysin uuden toimintatavan työmaatoimintaan. Hyödynnämme useita erilaisia teknologioita ja ratkaisuja digitaalisen työmaan toteuttamiseksi. Teemme asiakkaillemme mobiilivalvontaa, raportointia ja analytiikkaa. Voimme hyödyntää 360 kameroita ja digitaalisia malleja.

OTA YHTEYTTÄ

INNOVAATIOT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Joni Ahonen

Joni Ahonen