käyttö ja kunnonhallinta

Tarjoamme käytön ja kunnonhallinnan asiantuntijapalveluita sähköasemiin, voimajohtoihin, jakelu- ja valaistusverkkoihin sekä uusiutuvaan energiantuotantoon.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjoamme laaja-alaisesti erilaisia käytön- ja kunnonhallinnan asiantuntijapalveluita. Toteutamme sähköverkon tietoliikenteen tekniset selvitykset ja toimimme energian mittauksessa Asiakkaan strategisena kumppanina.

Kehityshankkeet

Tarjoamme käyttötoiminnan kehittämishankkeita ja selvityksiä, sekä teemme kunnonhallinnan strategioita ja suunnittelua. Toimimme käyttöönottohankkeissa Asiakkaan teknisenä kumppanina. Tarjoamme osaamista erilaisiin käytönvalvonnan järjestelmiin, kuten DMS.

Kehitämme laajasti uusia ratkaisuja asiakkaillemme. Tarjoamme käytön- ja kunnonhallinnan kehittämishankkeita uusien innovaatioden aikaansaamiseksi. Autamme mm. iot ja data-analytiikkaan liittyvissä ratkaisuissa.

Järjestelmät

Teemme SCADA järjestelmien konfigurointia ja teknisiä määrityksiä. Olemme mukana erilaisissa järjestelmähankkeissa, sekä voimme toimia Asiakkaan tukena dokumentointiprojekteissa.

Tietoliikenne

Tarjoamme käytönvalvonnan tietoliikenteen suunnittelu- ja konsultointipalveluja. Teemme yhteysvälien suunnittelua ja määrityksiä kaikille Asiakkaillemme. Olemme apuna järjestelmien määrityksissä. Voimme toteuttaa kohteeseen saatavuuskyselyt, sekä teemme liityntäpisteen käytettävyyden suunnittelua ja valvontaa.

YLLÄPITOPALVELUT

Tarjoamme Asiakkaillemme laajasti erilaisia ylläpitopalveluja. Tarjonnastamme löytyy 24/7 käyttökeskus ja käytönvalvonnan palvelut. Lisäksi teemme käytönjohtajapalveluja. Toteutamme energia alalla laajasti erilaisia mittauspalveluja, sekä toimimme Asiakkaallemme kumppanina kunnonhallinnan palveluissa.

Käytönvalvonta

Teemme 24/7 käytönvalvontaa ja operointia käyttökeskuksestamme Kajaanista. Palveluihimme kuuluvat kytkentätyöt, käytön hallintaan liittyvä operointi, sekä tehonsiirron hallinta. Teemme myös häiriönselvitystehtävät normaalissa ja suurhäiriötilanteessa. Toteutamme Asiakkaillemme myös häiriötarkastuslentojen operointia, keskeytyssuunnittelua ja kytkennän johtamista, sekä käytettävyyden raportointia ja optimointia.

 

 

Käytönjohtajapalvelut

Teemme lakien, asetusten ja standardien mukaiset vaatimustenmukaisuustarkastelut, käyttöönottotarkastukset, määräaikaistarkastukset, sekä varmennustarkastusten koordinoinnin. Toteutamme kunnossapitourakoitsijan auditoinnit. Kauttamme löytyy sähkötekniset tarkastuspalvelut ja kokonaisvaltaisesti kaikki käytönjohtajapalvelut.

Mittaus ja raportointi

Olemme varteenotettava energiayhtiöiden ja tuotantolaitosten mittaus- ja tiedonhallintapalveluiden tuottaja. Vastaamme yli 100 asiakkaan mittauspalveluista. Teemme mittauspalveluja yli 20 vuoden kokemuksella Pohjoismaiseen energiajärjestelmään.

Teemme etäluennan, sanomaliikenteen sekä tiedonvaihdon palveluja. Tarjoamme myös energiaraportoinnin ja analytiikan ratkaisuja. Toteutamme taseselvitystä ja tasevalvontaa. Kauttamme löytyy myös sähkönlaadun asiantuntijapalvelut.

Lue lisää mittauspalveluista.

Kunnonhallinta

Teemme kunnossapidon managerointia laajasti eri Asiakasryhmille. Toteutamme itse kunnossapidon hankintakonsultointia ja kilpailutuksia, sekä teemme auditointeja. Teemme kunnossapito- ja huolto-ohjelmien suunnittelua, töiden tilaamista ja toteutuksen valvontaa. Olemme tehneet myös sähköasemien kuntoselvityksiä ja elinkaarianalyyseja. Toteutamme myös verkoston kuntotarkastuksia maasta ja ilmasta.

Olemme toteuttaneet myös laajasti erilaisia maakaapelien sijainti- ja syvyyskartoituksia.
Tarjoamme lisäksi myös erilaisia dokumentoinnin hallintaan liittyviä palveluja.

Lue lisää esitteestämme:

OTA YHTEYTTÄ

KÄYTTÖ JA KUNNONHALLINTA

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Lasse Kankainen

Lasse Kankainen