Verkostolaskenta ja suojaus

Tarjoamme kokonaisvaltaisesti sähköverkon asiantuntijapalveluita verkostolaskentaan ja relesuojaukseen liittyen. Vahvuutenamme on monipuolisuus sähköverkkoalan asiantuntijapalveluissa.

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Verkon mallintaminen

Mallinnamme tarkasteltavan sähköverkon mallinnusohjelmien avulla, käytössämme on DIgSILENTin PowerFactory verkostolaskentaohjelmisto ja tarvittaessa teemme simulointeja myös PSCAD- sekä Neplan -ohjelmistoilla.

Tehonjako ja vikavirtalaskelmat

Tehonjako- ja vikavirtalaskelmien avulla voidaan tarkastella mm. verkon eri kuormitustilanteiden aikaiset jännitetasot, loistehotaseet ja häviölaskelmat sekä erilaisten vikojen aikaiset vikavirrat. Lisäksi tehonjako ja vikavirtalaskelmia voidaan hyödyntää myös voimalaitosten sisäverkon mitoitustarkasteluissa.

Liitettävyystarkastelut

Toteutamme kaikenkokoisten tuotantolaitosten liitettävyystarkastelut. Liitettävyystarkastelut pohjautuvat aina alan uusimpiin standardeihin sekä Fingridin vaatimuksiin.

Voimalaitosten VJV-tarkastelut

Toteutamme voimalaitoksille asetettujen VJV-vaatimusten mukaiset laskelmat ja selvitykset, kuten loistehokapasiteettilaskelmat, jännitehäiriötarkastelut ja erityistarkasteluvaatimusten mukaiset selvitykset.

Suojausperiaatteiden määrittely

Oikein toimiva relesuojaus on perusta toimivalle ja turvalliselle sähköjärjestelmälle. Teemme suojausperiaatteiden määrittelyä kaikissa eri jännitetasoissa. Määrittelemme sähköasemalla tarvittavan suojausjärjestelmän toiminnallisuuden huomioiden mm. tarvittavat suojausfunktiot, suojauksen redundanttisuusvaatimukset, kuin myös mahdolliset suojauksen viestiyhteysvaatimukset.

Tarkastelemme suojausperiaatteet aina liittyjän näkökulmasta siten, että liityntä kantaverkkoon tai alueverkkoon on turvallista ja että suojausperiaatteet täyttävät liittyjälle asetetet vaatimukset.

Releasetteluiden määrittäminen

Määritämme halutuille suojausfunktioille primääriasettelut. Tarpeen mukaan asettelulaskenta viedään suoraan releparametreihin asti, reletyypistä riippuen.
110 kV:n verkon releasetteluiden ja releparametrien määrittelyyn tarvittavat vikavirrat saamme laskettua käytössä olevillamme verkostolaskentaohjelmistoilla.
KJ-puolen suojauslaskennat voimme toteuttaa usein kustannustehokkaimmin suoraan asiakkaan verkkotietojärjestelmässä (NIS) etäyhteyden kautta.

Suojausjärjestelmien tarkastelut ja koulutus

Teemme suojauksen toiminnan analysointeja ja vianselvitystä häiriötallenteista asiakkaidemme apuna.

Valvontapalvelut

Meillä on pitkäaikainen kokemus eri suojausjärjestelmistä, mikä mahdollistaa myös suojausjärjestelmiin liittyvän valvonnan tekemisen. Toteutamme auditointeja ja tarkastuksia asiakastarpeen mukaisesti niin investointi- ja kunnossapitohankkeisiin.

Tarkastamme kentällä tehdyt asennukset, sekä otamme kantaa dokumentaation sisältöön ja releparametreihin. Teemme myös FAT-/SAT-valvontaa.

OTA YHTEYTTÄ

VERKOSTOLASKENTA JA SUOJAUS

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Marko Ukkonen

Marko Ukkonen