Kiinteät verkot

Ymmärrämme asiakkaan näkökulman ja autamme asiakkaita jokaisessa projektin vaiheessa. Haemme asiakkaillemme parhaat ratkaisut ja toimintatavat. Toteutamme projektit pitkällä kokemuksella ja monialaisesti.

 

SELVITYKSET

Selvityksillä varmistamme laadukkaan tiedon keräämisen verkkoliiketoiminnan kaikilta osa-alueilta ja autamme näin asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä.

 

Tekninen konsultointi

Teemme teknistä konsultaatiota sekä autamme ja edustamme asiakasta aidosti. Osaamisemme on monialaista ja tuottamamme konsultointipalvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaisesti. Meillä on vahva osaaminen ja laaja palvelutarjoama tietoliikenneyhteyksien käyttövarmuuteen, langattomien ja kiinteiden yhteyksien katselmointeihin ja laadun varmistamiseen paikalliset vaatimukset huomioiden sisä- ja ulkoverkoissa.

Teknisen konsultoinin palveluitamme:

 • Laitteiden, kuvausmäärittelyt sekä asennustapaohjeet standardit täyttävästi
 • Avustamme verkkotietojärjestelmien käyttöönotoissa, sekä tuotamme ohjeistuksia käyttöön liittyen
 • Laitetilojen rakennusteknisiset ratkaisut, kuntoarviot, tilatyöturvallisuus, energiatehokkuus, sähkönsyöttö, varavoima, jäähdytys ja palokatkot
 • Tietoliikenneverkkojen katselmoinnit, auditoinnit sekä mittaukset
Maakaapelien sijainti ja syvyyskartoitukset

Teemme maakaapelireittien sijainti ja syvyyskartoituksia. Tarkastamme, että rakennettu kaapeli on siellä, missä sen pitää määräysten ja suunnitelmien mukaisesti olla. Toteutamme myös vanhemman verkon kartoituspalveluita.

Lue lisää esitteestämme:

 

 

Verkon optimointi

Teemme selvitykset ja suunnitelmat verkon ja laitetilojen optimoinnista asiakastarpeet huomioiden.

Due Dillinge -selvitykset

Teemme laadukkaat Due Dillinge -selvitykset pitkällä kokemuksella. Laajan asiantuntemuksemme pohjalta tiedämme kuinka tietoliikenneverkot toimivat ja mitä ne pitävät sisällään. Pystymme tukemaan asiakastamme verkkojen tarkasteluissa esimerkiksi hankintojen yhteydessä. Televerkkojen teknisen toteutuksen ja kentällä tehtävien kuntotarkastuksien lisäksi tarjoamme tukea myös talouspuolelle mm. verkon käyttöiän ja arvonmäärityksen muodossa.

SUUNNITTELU

Tarjoamme asiakkaille laadukasta tietoliikenneverkkojen suunnittelutyötä strategisesta suunnittelusta toteutussuunnitelmiin.

Strateginen suunnittelu

Autamme asiakkaitamme strategisessa suunnittelussa. Olemme auttamassa tilaajaa suunnitelmien tekemisessä jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Tuemme asiakkaitamme suuntaviivojen löytämisessä sekä yksityiskohtaisten suunnitelmien tekemisessä tarpeen mukaan.

Yhteisrakentamisen suunnittelu

Tuemme asiakkaitamme myös yhteisrakentamisen suunnittelussa. Suunnittelun tekeminen oikea-aikaisesti säästää asiakkaan investointeja. Yhteisrakentamisen suunnitelu tulisi aloitetaan 1-2 vuotta toteutusta aiemmin, jotta kaikkien sidosryhmien sekä infran omistajien näkökulmasta valmisteltavat asiat ja tarvittavat päätökset saadaan tehtyä. Näin mahdollistetaan toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen realisointi toteutusvaiheessa.

 

Verkkosuunnittelu

Teemme runko- ja aluesuunnittelua sekä tilaajaverkon suunnittelua.
Suunnittelemme kokonaisvaltaisesti kiinteän verkon, sisältäen maastosuunnittelun ja luvittamisen.

Toteutamme kiinteän verkon suunnittelun kaikilla eri rakentamis- ja verkkoteknologioilla.
Palvelut räätälöitävissä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Suunnittelupalveluitamme:

 • strateginen suunnittelu
 • yleissuunnittelu
 • maastosuunnittelu
 • yhteisrakentamisen suunnittelu
 • verkkomigraatiot
 • runko-, alue- ja tilaajaverkkojen suunnittelu
 • laitetilojen suunnittelu
 • suunnitelmien dokumentointi asiakkaan järjestelmiin
 • materiaali- ja kustannuslaskenta
 • verkon ylläpitosuunnitelmat

Palvelua räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

RAKENNUTTAMINEN

Vastaamme asiakkashankkeen rakennuttamisesta huomioiden tekniset ja taloudelliset tavoitteet.

Rakennuttaminen

Olemme mukana auttamassa tarjous- ja hankintavaiheen konsultoinnissa, kilpailutuksissa, urakoitsijoiden haastatteluissa ja valinnoissa.
Vastaamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti rakennuttamisesta, sisältäen suunnitelmien teknis- taloudelliset tarkastukset, materiaalien ja suoritteiden tilaukset asiakkaan sopimuksien / järjestelmien kautta.
Valvomme työn etenemisestä, suoritamme vastaanottotarkastukset ja laskujen hyväksynnät.

Turvallisuuskoordinointi

Pystymme aidosti hoitamaan työmaan turvallisuutta yhteistyössä tilaajan ja päätoteuttajan kanssa. Toimimme valtioneuvoston asetuksen mukaisissa turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Olemme mukana projektissa aina aloituskokouksista työmaan vastaanottoon.

Rakentamisen aloituskokouksessa käydään läpi projektiryhmän kanssa pelisäännöt, joilla taataan turvallinen ja laadukas projekti. Olemme mukana työmaaperehdytyksissä ja turvallisuussuunnitelmien tarkastelussa. Suoritamme rakentamisen aikaista työmaavalvontaa ja turvallisuuskoordinointia. Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin ja työmaan siisteyteen. Suunnittelemme valvontapalvelun mallin joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Laatutarkastukset ja työmaavalvonta

Hoidamme laatutarkastukset ja työmaavalvonnat laadukkaasti, perustuen käytössä olevaan dokumentointiin, järjestelmiin ja kenttäkäynteihin.
Käytössämme ovat viimeistä teknologiaa olevat mittalaitteet ja laadunvarmennusmenetelmät.

Yhteisrakentaminen

Yhteisrakentaminen tarkoittaa viestintä-, energia- ja liikenneverkkojen tai muun infran samanaikaista rakentamista, jolloin minimoidaan rakentamisesta aiheutuvia haittoja sekä säästetään aikaa ja rahaa.  Rejlersin monialaisen asiantuntijuuden myötä kykenemme toimimaan hankkeen kaikissa vaiheissa ja rooleissa, asiakkaan tavoitteet ja etu huomioiden.

Vahvalla infra-rakennuttamisen osaamisella sekä yhteistyöverkostomme kautta, kykenemme saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen.

YLLÄPITO

Verkkon ylläpidolla ja verkkotiedon hallinta- ja dokumentointipalveluilla varmistamme tietoliikenneverkon käytettävyyden.

 

Sidosryhmäpalvelu

Erilaisiin infrahankkeisiin/-muutoksiin liittyy tyypillisesti useitakin eri sidosryhmiä kuten operaattorit, energiayhtiöt, kaupungit/kunnat. Tarjoamme asiakkaillemme sidosryhmäpalvelua, asiakkaan keskittyessä ydinliiketoimintaansa. Sidosryhmäyhteistyön palvelukanaviin yhteydenottoja tulee tyypillisesti vuosittain kymmeniä tuhansia, jotka osaltaan myös luovat perustaa laadukkaalle yhteisrakentamiselle. Palvelu vapauttaa asiakkaan resursseja ja selkeyttää toimintaa. Laadukas sidosryhmäpalvelumme auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa yhdessä hyvän sidosryhmäkokemuksen kanssa.

Sidosryhmäpalvelumme sisältää:

 • sidosryhmäpalvelun prosessin luonti
 • sidosryhmäyhteydenottojen vastaanotto ja kirjaaminen
 • yhteydenoton analysointi asiakkaan näkökulmasta
 • asiakkaan edustaminen sidosryhmien kanssa neuvotellessa
 • toimenpiteiden suunnittelu asiakkaan ohjeiden ja prosessien mukaisesti
 • taloudellisen päätöksen haku asiakkaalta
 • tehdyn suunnitelman toimeenpano
 • vikatöissä konsultointi ja verkon tilan analysointi
Verkkotietopalvelu

Verkkotietojärjestelmät ovat verkonomistajan infratiedon hallintajärjestelmiä. Järjestelmiä käytetään verkon taloudellisen arvon määrittämisen lisäksi verkon toiminnallisuuden, suunnittelun, rakennuttamisen ja ylläpidon ohjaamiseen. Asiakastarpeen mukaisesti toimimme näiden järjestelmien hallinnan tehtävissä.

Dokumentoinnin eheyttämishankkeissa asiantuntemustamme ovat verkon kenttäauditoinnit maastossa ja laitetiloissa, sekä tulosten mukaisesti tietosisältökorjausten toteuttaminen järjestelmiin.

Autamme asiakkaitamme erilaisissa verkkomigraatiohankkeissa. Omaamme kokemusta useista tietoliikenneverkkojen yhdistämis- ja eriyttämishankkeista. Keskeisiä palveluitamme hankkeissa ovat televerkkojen analyysit, projektinjohto, teknisen asiantuntijan sekä dokumentoinnin eheytyksen tehtävät.

Verkkotietopalvelumme:

 • Verkkotiedonylläpito, pääkäyttäjärooli sekä dokumentoinnin tehtäväkuvat
 • Järjestelmien kehittäminen ja verkkotiedon kuvantamisen määrittelyt
 • Liittymätoimituksen ja työnohjauksen tehtävät sekä asennuksen tukipalvelut
 • Verkon saatavuustietojen hallinta
 • Liittymätoimituksen sekä työnohjauksen tehtävät
 • Verkkotiedon dokumentaation eheyttämishankkeet
 • Televerkon migraatio hankkeet
 • Tilannekuva-analyysit.
 • Raporttien tuottaminen asiakkaan infratiedoista.

Palvelua räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

KTV palvelu

Autamme asiakkaitamme kaikissa Kaapeli-TV verkkoon liittyvissä tehtävissä. Tarjoamme asiantuntija-apua hankkeiden kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Laadimme Kaapeli-TV verkon rakentamiseen ja modernisointiin tarvittavat tekniset suunnitelmat.

Otamme vastuullemme Kaapeli- TV verkon käyttöönoton niin työn suorituksen, laadun valvonnan kuin turvallisuuden suhteen.
Avullamme asiakas saa kokonaisvaltaisen paketin jolla suunnittelun vaatimukset saadaan tuotantoon.

Suoritamme vaativatkin vika-analyysit ammattitaidolla ja järjestämme kaikki mahdolliseen viankorjaukseen tarvittavien osapuolien koordinoinnin.

Mittaukset

Selvitämme kiinteän verkon toimivuuden alusta loppuun. Kauttamme saat häiriömittaukset ja vianselvityksen niin valokuitu- kuin CAT-verkkojen osalta. Kiinteän maakaapeliverkon tarkastuksien lisäksi teemme myös sisäverkkojen tarkastusmittaukset teollisuuteen ja taloyhtiöihin.

OTA YHTEYTTÄ

KIINTEÄT VERKOT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Tero Kurvinen

Tero Kurvinen

Teemu Parkkonen

Teemu Parkkonen

Henri Jaatinen

Henri Jaatinen

Toimitusten palvelu

Mikko Hulkkonen

Mikko Hulkkonen

RAKENNUTTAMINEN