Langattomat verkot

Autamme asiakkaitamme langattomien verkkojen osalta jokaisessa eri elinkaaren vaiheessa. Hallitsemme matkaviestin, viranomais ja private-verkot. Haemme optimaaliset paikat tukiasemille ja tietoliikennelaitteille varmistaaksemme verkon täydellisen toiminnan.

 

SELVITYKSET

Meillä on vahvaa osaamista tietoliikenenverkkojen ja palveluiden analysoinnista. Kartoitamme selvitysten avulla asiakkaan tietoliikenneverkkojen ja -ratkaissuiden nykytilan ja peilaamme sitä tuleviin tarpeisiin. Näin löydämme mahdolliset ongelmakohdat ja kriittiset kehitystarpeet.

Katselmoinnit ja käyttövarmuus

Toimimme mm. teollisuuden, energia-alan, terveydenhuollon, julkisen sektorin ja teleoperaattorien asiantuntijana alueellisten tietoliikenneyhteyksien haasteissa. Meillä on vahva osaaminen ja laaja palvelutarjoama tietoliikenneyhteyksien käyttövarmuuteen, langattomien ja kiinteiden yhteyksien katselmointeihin ja laadun varmistamiseen paikalliset vaatimukset huomioiden sisä- ja ulkoverkoissa.

Vahvalla eri toimialojen ymmärryksellä ja yhteistyöllä kykenemme tukemaan erilaisia ratkaisuja toimialariippumattomasti ja kustannustehokkaasti. Tuemme langattomista tekniikoista mm. 2G, 3G, 4G, 5G, Private LTE/5G, viranomaisverkko Virve, DMR, WLAN ja BT sekä erilaisia kiinteiden sisäverkkojen tekniikoita.

Lähtötietoselvitykset ja kartoitukset

Toteutamme asiakkaille katselmuksia, eli nykyisen tietoliikennetilanteen kartoitushankkeita. Katselmoinnin tarkoituksena on määrittää asiakkaalle, miten tietoliikennejärjestelmä tällä hetkellä toimii ja tukee asiakkaan tarpeita, sekä analysoimme käyttövarmuuden ja riskitason. Toteutamme asiakkaalle kattavasti lähtötietoselvitykset tietoliikenneratkaisujen suunnittelun tueksi. Lähtötietoselvitys pitää sisällään vaatimusmäärittelyn tietoliikenteen toteuttamiseksi.

Riskikartoituksilla ja käyttövarmuusselvityksillä vältymme väärältä suunnittelulta ja varmistamme, että suunnittelu toteutuu käytännössä.

Pienemmissä kohteissa kartoitetaan kevyemmin riski- ja käyttövarmuusasiat, joita tietoliikenteeltä vaaditaan.

Digitaalisen murroksen myötä tietoliikenteen merkitys nousee uudelle tasolle ja monet perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat. Tästä seuraa käyttövarmuuden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiselle uusia vaatimuksia.

Palvelujamme ovat mm.

 • lähtötietojen kartoitus ja konkretisointi
 • tietoliikenneyhteyksien teknisten vaatimusten määrittely ml. käyttövarmuus ja mahdolliset tulevaisuuden näkymät
 • katselmoinnit ja laadunvarmistusmittaukset uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin
 • teknisten ongelmien ratkominen
 • riskikartoitukset
 • raportointi ja mahdolliset jatkosuositukset
 • haastavien toimintaympäristöjen integrointipalvelut yhdessä tarvittavien sidosryhmien kanssa

 

SUUNNITTELU

Langattoman tietoliikenteen toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja korostaa suunnittelun merkitystä. Puhelut ovat valtaosin siirtyneet matkapuhelinjärjestelmiin ja mobiilidatan merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Kun datasiirron nopeusvaatimus kasvaa sisätiloissa, vaihtoehtona mobiilidatalle on WLAN.

Suunnittelupalvelut

Rakennuslain vaatimuksiin perustuen, asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa.
Pelastuslain 2021 voimaan tulleen muutoksen mukaan, Alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan rakennukseensa tai rakennelmaansa välttämättömiä viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun (viranomaisviestintäpalvelun) käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa.

Tarjoamme matkapuhelin- , VIRVE ja Private järjestelmien sisäverkkosuunnittelua sekä aluellista radioverkkosuunnitelua (2G, 3G, 4G, 5G tulossa, WLAN, viranomaisverkko Virve, Private LTE, DMR, IoT, GPS).
Toteutamme myös operaattorineuvottelut ja toimimme kontaktipisteenä operaattorin ja kiinteistön välillä. Kauttamme hoituu niin sisäverkkoon liittyvät operaattoriselvitykset, kuin laitesijoitussopimuksen tekeminen operaattorin ja kiinteistön välille.

 

Sisäkuuluvuuspalvelut
 • matkapuhelin sisäantenniverkon suunnittelu ja dokumentointi
 • Private -sisäantenniverkon suunnittelu ja dokumentointi
 • VIRVE -sisäantenniverkon suunnittelu ja dokumentointi
 • operaattorineuvottelut
 • hiljaisten tilojen suunnittelu (ei haluta sisäkuuluvuutta)
 • matkapuhelinverkkojen korttelisuunnittelua ja operaattori koordinointia
 • WLAN-verkkojen suunnittelu

RAKENNUTTAMINEN

Olemme mukana sisä- ja ulko antenniverkon tarjous- ja hankintavaiheen konsultoinnissa, kilpailutuksissa, urakoitsijoiden haastatteluissa ja valinnoissa. Teemme urakoitsijoiden asennuslaadun ja työturvallisuuden valvonnan.

Rakennuttaminen

Hoidamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti rakennuttamisen, sisältäen esimerkiksi suunnitelmien teknis talaudelliset tarkastukset, materiaalien ja suoritteiden tilaukset asiakkaan sopimuksien / järjestelmien kautta. Hoidamme työn etenemisen seurannan, vastaanottotarkastukset ja teknis-taloudelliset hyväksynnät, työn aikaisten sekä valmiiden kohteiden työmaatarkastukset. Olemme mukana auttamassa tarjous- ja hankintavaiheen konsultoinnissa, kilpailutuksissa, urakoitsijoiden haastatteluissa ja valinnoissa.

Turvallisuuskoordinointi

Pystymme aidosti hoitamaan työmaan turvallisuutta yhteistyössä tilaajan ja päätoteuttajan kanssa. Toimimme valtioneuvoston asetuksen mukaisissa turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä tilaajan kanssa yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Olemme mukana projektissa aina aloituskokouksista työmaan vastaanottoon.

Rakentamisen aloituskokouksessa käydään läpi projektiryhmän kanssa pelisäännöt, joilla taataan turvallinen ja laadukas projekti. Olemme mukana työmaaperehdytyksissä ja turvallisuussuunnitelmien tarkastelussa. Suoritamme rakentamisen aikaista työmaavalvontaa ja turvallisuuskoordinointia. Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin ja työmaan siisteyteen. Suunnittelemme valvontapalvelun mallin joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Laatutarkastukset

Hoidamme laatutarkastukset asiakkaan haluamalla tavalla, perustuen käytössä olevaan dokumentointiin, järjestelmiin ja kenttäkäynteihin.

YLLÄPITO

Ylläpidon tärkeys korostuu verkon kehittyessä. Liitettävien laitteiden määrän muuttuessa erilaiset yhteensopivuus sekä ylläpidolliset vaatimukset korostuvat ja tähän tarvitaan oikeat palvelut turvaamaan verkon käytettävyys.

Ylläpitosuunnitelmat

Teemme ylläpitosuunnittelua ja dokumentointia tietoteknisiin laitteisiin ja järjestelmiin liittyen. Toimimme asiakkaan kumppanina kehittäen asiakkaan tietoliikenneverkkoa pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Asiakaskohtainen palvelulaadunseuranta

Toteutamme asiakkaille palvelulaadun seurantaa jatkuvana palveluna. Oli verkko mikä tahansa, teemme tarkastelun varmistaaksemme, että verkon palvelu täyttää vaatimukset ja toimii kuten pitää.

Mittaukset

Suoritamme verkkoihin kohdistuvia mittauksia kaikille yleisimmille verkkotekniikoille. Näitä ovat mm. 2G,3G,4G,5G, VIRVE 1.0 & 2.0, private LTE /5G, WLAN, DMR

Ulkokuuluvuusmittaukset
Ulkokuuluvuusmittauksilla varmistetaan haluttujen tukiasemien peittoalue ja palvelutaso. Mittaustulokset voidaan sovittaa karttapohjiin.

Sisäkuuluvuuskartoitukset
Sisäkuuluvuusmittauksilla varmistetaan peittoalue ja palvelutaso rakennusten sisällä. Mittaustulokset sovitetaan rakennuksen kerrostaso kuviin.

Testilähetinmittaukset
Varmistetaan sisäantenniverkon kriittisten antennien oikeat sijoituspaikat ennen asennusta.

Loppukuuluvuusmittaukset
Loppukuuluvuusmittauksilla varmistetaan toteutuksen vastaavan suunniteltua kuuluvuusaluetta.

Suljetut radioverkot
Suljettujen radioverkkojen mittauksilla varmistetaan haluttu sisä- ja ulkokuuluvuuden peittoalue ja palvelutaso.

Virve 1.0 ja 2.0
Viranomaisverkkojen mittauksella varmistetaan haluttu sisä- ja ulkokuuluvuuden peittoalue ja palvelutaso.

OTA YHTEYTTÄ

LANGATTOMAT VERKOT

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Tero Jokinen

Tero Jokinen

Heikki Kankkunen

Heikki Kankkunen

Mikko Hulkkonen

Mikko Hulkkonen

RAKENNUTTAMINEN